Toiminnallisuus ohjasi TAYS:n uudisrakennusten suunnittelua

Uudisrakennukset valmistuvat vuoteen 2018 mennessä, ja niiden kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2015.

Toiminnalliset tarpeet ohjasivat Tampereen yliopistollisen sairaalan uusien rakennusten suunnittelua.

TAYS:n etupihalle rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta ja maanalaiset pysäköintitilat. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi mittavan rakennushankkeen alkuviikosta.

– Nykyiset tilat ovat osin tekniseltään kunnoltaan huonot eikä toimintaa saada sijoitettua nykyisiin tiloihin. Esimerkiksi tehohoitopotilaan kuljettaminen radiologisiin tutkimuksiin on haastavaa, sillä kaikki laitteet eivät ole mahtua hisseihin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja, LT Isto Nordback kertoo.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Suunnittelussa on yhdistelty eri yksiköiden toimintoja tiiviimmäksi kokonaisuudeksi.

– Kun esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinkeskuksen poliklinikka, leikkausosasto ja vuodeosasto saadaan yhteen, vähenee henkilökunnan kulkemien matkojen määrä arviolta 1 500 kilometrillä vuodessa. Samalla myös kasvokkain tehtävät konsultaatiot helpottuvat, Nordback kertoo.

Uuteen D-rakennukseen tulee pääaulan lisäksi verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian yhteisyksikkö sekä välinehuolto. Saman katon alle siirtyvät myös raskauden, synnytysten ja vastasyntyneiden hoito sekä tuki- ja liikuntaelinkeskus.

Lastentaudit kaikkine erikoisaloineen keskittyvät uuteen lasten ja nuorten sairaalaan.

Lääkelogistiikka uusiksi

Esimerkkinä toiminnallisista uudistuksista on lääkelogistiikka. Uudenlaisissa tiloissa lääkehuolto järkevöityy.

– Osastoille on tulossa potilastietojärjestelmään ja apteekin tietojärjestelmään kytketyt elektroniset lääkejakelukaapit. Näin kyetään vähentämään lääkkeiden kokonaisvarastoja, lisäämään potilasturvallisuutta ja vähentämään oleellisesti tilaus- ja toimitustyötä, Nordback mainitsee.

Uusien sairaalarakennusten toiminnallista suunnittelua on tehty viiden vuoden ajan eri projekteissa henkilöstön kanssa.

– Lisäksi tuhannet henkilöstön edustajat ovat antaneet oman panoksensa suunnitteluun esimerkiksi osastokokouksissa.

Potilaskeskeinen näkökulma mukana

Toinen kantava teema on ollut potilaslähtöisyys. Potilaan kulkua sairaalassa on tarkasteltu esimerkkipotilaiden avulla.

– Suunnittelussa on vahvasti ollut mukana potilasasiakaskeskeinen näkökulma. Asiakaspalautetta on analysoitu, tehty kyselyjä ja lisäksi on kuultu potilasjärjestöjen näkemyksiä, Nordback kertoo.

Mallia on myös haettu useista uusista sairaaloista ulkomailta ja Suomesta.

– Kansliatilojen osalta sairaaloihin on tulossa pääasiassa muutaman hengen monikäyttöisiä työtiloja, Nordback kertoo.

Uudisrakennukset valmistuvat vuoteen 2018 mennessä, ja niiden kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2015.

Alueelle rakennetaan samaan aikaan myös TAYS Sydänkeskuksen uusi sydänsairaala ja maanalainen pysäköintilaitos.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.