Tramadoli voi aiheuttaa hypoglykemiaa

Tramadoli vaikuttaa aktivoimalla opioidireseptoreja ja estämällä serotoniinin ja norepinefriinin takaisinottoa. Kummallakin mekanismilla tiedetään olevan vaikutusta glukoosiaineenvaihdunnan säätelyyn.

Tramadolin käyttö jopa kolminkertaistaa potilaan riskin joutua hypoglykemian takia sairaalaan ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Rekisteripohjaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa oli mukana 334 034 potilasta, joista 28 110 oli käyttänyt tramadolia ja 305 924 kodeiinia kipulääkkeenä. Ryhmät olivat samanlaisia, joskin tramadolin käyttäjistä suurempi osa oli äskettäin ollut kirurgisessa toimenpiteessä. Diabetesta oli yhtä paljon molemmissa ryhmissä ja diabeteslääkkeitä käytettiin yhtä paljon.

Tramadolin käyttö lisäsi hypoglykemian takia sairaalahoitoon joutumisen riskiä 52 % (riskikerroin 1,52) verrattuna kodeiinin käyttäjiin. Riski oli suurimmillaan ensimmäisten 30 päivän aikana tramadolilääkityksen aloittamisesta (riskikerroin 2,61). Ensimmäisen kuukauden jälkeen riski pieneni (riskikerroin 1,17). Diabeteslääkkeiden käyttäjillä hypoglykemiaa todettiin puolet vähemmän kuin niillä, jotka eivät käyttäneet diabeteslääkitystä.

Tutkimus vahvistaa kliinisen havainnon siitä että tramadoli voi aiheuttaa hypoglykemiaa. Ilmiö on harvinainen (7/10 000 v) ja harvinaisuutensa takia se ei ole tullut esille satunnaistetuissa tutkimuksissa. Tramadoli vaikuttaa aktivoimalla opioidireseptoreja ja estämällä serotoniinin ja norepinefriinin takaisinottoa. Kummallakin mekanismilla tiedetään olevan vaikutusta glukoosiaineenvaihdunnan säätelyyn. Hypoglykemia voi hoitamattomana johtaa kuolemaan.

Britanniassa tramadolin kulutus on kahdeksankertaistunut vuodesta 1999 vuoteen 2011. Tramadoliin liittyvä hypoglykemian riski on syytä olla kaikkien tramadolia käyttävien tiedossa. Lääkkeiden harvinaiset haitat tulevat usein esille vasta, kun lääke on ollut riittävän pitkään käytössä. Laadukas rekisteritutkimus on tärkeä osa lääketurvallisuuden kehittämistä.

Lähde:
Fournier J-P, Azoulay L, Yin H, Montastruc J-L, Suissa S. Tramadol use and the risk of hospitalization for hypoglycemia in patients with noncancer pain. JAMA Intern Med, verkossa ensin 8.12.2014, doi:10.1001/jamainternmed.2014.6512

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/15.

Lue myös: Tunnista verensokerin lasku.