Tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyneet Suomessa

Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyys kolminkertaistui 1993–2008.

Airi Jussilan väitöskirjatyössä selvitettiin tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuus sekä ilmaantuvuuden muutokset 2000–2007 sekä esiintyvyys ja esiintyvyyden muutokset 1993 sekä 2008.

Tutkimuksen mukaan haavainen paksusuolitulehdus lisääntyi 25 prosenttia vuosina 2000–2007 ja oli yleisempi miehillä kuin naisilla. Sen ilmaantuvuus oli lähes kolme kertaa suurempi kuin Crohnin taudin (krooninen, tulehduksellinen suolistosairaus).

Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyys kolminkertaistui 1993–2008. Vuonna 2008 Suomessa 0,6 prosentilla väestöstä oli tulehduksellinen suolistosairaus. Paksusuolisyöpäriski oli lisääntynyt haavaista paksusuolitulehdusta sairastavilla.

Vaikea mikroskooppinen tulehdus ja pitkäkestoinen tauti lisäsivät syöpäriskiä, sen sijaan tiopuriinien käyttö vähensi sitä. Ihon tyvisolusyöpäriski oli hiukan lisääntynyt sekä haavaista paksusuolitulehdusta että Crohnin tautia sairastavilla.

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyi noin 14 prosentilla lisääntynyt kuolleisuus. Tämä johtui lisääntyneestä kuolleisuudesta ruoansulatuskanavan sairauksiin, sappitie- ja paksusuolisyöpään sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet Suomessa merkittävästi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, ja niiden esiintyvyys ja ilmaantuvuus ovat korkeimpia maailmassa. Voimakkaimmin on lisääntynyt haavaisen paksusuolitulehduksen esiintyvyys.

Hoidon tavoitteena tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla tulee olla suolen limakalvon tulehduksen tehokas hoito. Näin voidaan todennäköisesti vähentää riskiä sairastua paksusuolisyöpään samoin kuin kuolleisuutta sekä ruoansulatuskanavan sairauksiin että sydän- ja verisuonisairauksiin.

Lähde:
Inflammatory bowel diseases in Finland : epidemiology, malignancies and mortality

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/14.