Suomalaisten kuolleisuus paksusuolisyöpään on Euroopan pienimpiä

Tauti tappaa enemmän miehiä kuin naisia. Kuolleisuus on vähentynyt useimmissa maissa, mutta erot ovat suuria.

Suomalaisten kuolleisuus paksu- ja peräsuolisyöpään on EU-maiden pienimpiä, kertoo BMJ:ssa julkaistu tutkimus.

Suomalaismiesten ikävakioitu kuolleisuusluku 100 000 henkilövuotta kohti vuosina 2009–2011 oli 16,1. Luku oli pienempi vain kreikkalaisilla miehillä (15,3). Suomalaisnaisten kuolleisuusluku oli vastaavasti 11,0, ja parempaan yllettiin vain Kreikassa (9,8), Sveitsissä (10,4) ja Islannissa (10,9).

WHO:n tietoihin pohjaavan tutkimuksen mukaan paksu- ja peräsuolisyövän kuolleisuus on vähentynyt viime vuosikymmeninä useimmissa EU-maissa, mutta alueittaista, sukupuolten välistä ja ikäryhmittäistä vaihtelua on paljon.

Vuosina 1989–2011 kuolleisuus pieneni etenkin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa seulontojen ja hoitojen kehittymisen takia. Myös tupakointi sekä alkoholinkulutus ovat vähentyneet ja tietoisuus sairaudesta on kasvanut.

34 maan tarkastelussa kolorektaalisyövän kuolleisuus nousi miehillä keskimäärin 6 prosenttia, kun taas naisilla se laski noin 15 prosenttia.

Kuolleisuus nousi etenkin Kroatiassa, Makedoniassa ja Romaniassa sekä itä-eurooppalaisilla miehillä ylipäätään.

Tauti tappaa yli 200 000 eurooppalaista vuodessa

Tutkijoiden mukaan paksu- ja peräsuolisyövän kuolleisuuden sukupuolieroa selittävät muun muassa miesten vähäisempi osallistuminen seulontoihin, heikompi tietämys terveysasioista ja haluttomuus hakeutua hoitoon.

Paksu- ja peräsuolisyöpä on Suomen kolmanneksi yleisin syöpä. Suolistosyöpään sairastuneista noin 60 prosenttia on elossa 5 vuoden päästä diagnoosista.

Euroopassa kolorektaalisyöpä on toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja heti keuhkosyövän jälkeen. Vuonna 2012 tautiin sairastui arviolta 241 600 eurooppalaista miestä ja 205 200 naista, ja vajaa puolet heistä kuoli tautiin.

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.