Syöpäkudoksen bakteerit voivat huonontaa hoitovastetta

Fluorourasiili esti potilaan koolonsyövästä eristetyn fusobakteerin kasvua.

Suolistomikrobien yhteyksiä paksusuolen syöpään on tutkittu runsaasti. Bakteereita pesii itse syöpäkudoksessakin. Suolisyövässä tavataan usein etenkin suusta peräisin oleva Fusobacterium nucleatum. Aika yllättävästi sen on todettu olevan kytköksissä huonoon kemoterapiavasteeseen, taudin uusimiseen, metastasointiin ja potilaan varhaisempaan kuolemaan. Koe-eläimissä fusobakteerin tappava metronidatsoli vähensi tuumorin kasvua.

Nyt tutkimuksessa lähdettiin etsimään kapeakirjoisempaa yhdistettä fusobakteerin hävittämiseen. Yllättäen yhdeksi lupaavaksi kandidaatiksi osoittautui 5-fuorourasiili, joka on yleinen suolisyövän hoidossa käytetty solunsalpaaja.

Fluorourasiili esti potilaan koolonsyövästä eristetyn fusobakteerin kasvua. Toisaalta puolet kuuden potilaan syövistä eristetyistä muista bakteereista vähensi lääkkeen pitoisuuksia. Etenkin E. coli oli tehokas muuntamaan solunsalpaajan tehottomaksi.

Toisin sanoen ainakin osalla potilaista syöpäkudoksen bakteerit pystyvät pilkkomaan fluorourasiilia ja suojaavat näin syöpäsoluja ja myös fusobakteeria, tuumoria edistävää kumppania, lääkkeeltä. Tutkijoiden mielestä kasvaimen mikrobisto tulisi ottaa huomioon hoidon suunnittelussa ja hoitoresistenssiä arvioitaessa. Ehkä sopivasta antibiootistakin olisi hyötyä.

La Course KD, Zepeda-Rivera M, Kempchinsky AG ym. The cancer chemotherapeutic 5-fluorouracil is a potent Fusobacterium nucleatum inhibitor an its activity is modified by intratumoral microbiota. Cell Rep 2022;41(7):111625. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111625

Heikki Arvilommi

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.