Tupakoinnilla ja kroonisella kivulla on yhteys

Tieto nikotiinikorvaushoidosta on tarpeen kroonista kipua hoidettaessa.

Tupakoinnilla on yhteys krooniseen kipuun, ja nikotiini vaikuttaa aiheuttavan ristitoleranssia opioideja kohtaan. Tieto nikotiinikorvaushoidosta on tarpeen kroonista kipua hoidettaessa.

Kyselytutkimukseen pyydettiin kaikki Etelä-Tanskassa sijaitsevan Middelfartin kipuklinikassa 1.9.2013 hoidossa olleet 150 potilasta, ja heistä 98 osallistui. Osallistujat jaettiin neljään ryhmään tupakointitaustan ja kahteen ryhmään nikotiiniriippuvuuden mukaan. Heidän alttiutensa riippuvuuden kehittymiseen arvioitiin ICD-10:n, Portenoyn kriteeristön, PMQ-pisteytyksen (Pain Medication Questionnaire), opioidien käytön ja käytössä olevan opioidiannoksen ­perusteella.

Tupakoivia potilaista oli 33 ja heistä nikotiiniriippuvaisia 21. Tupakoivat ja nikotiinikorvaushoitoa käyttävät ottivat opioideja useammin ja suurempina annoksina kuin tupakoimattomat ja tupakoinnin lopettaneet.

Aiemmin on todettu, että tupakointi on kivun kroonistumisen riskitekijä ja että tupakoivien kroonista kipua sairastavien kipu on voimakkaampaa kuin tupakoimattomien. Edelleen on epäselvää, millä mekanismilla tupakointitottumukset vaikuttavat opioidien käyttöön.

Lähde:
Plesner K, Jensen HI, Højsted J. Smoking history, nicotine dependence and opioid use in patients with chronic non-malignant pain. Acta Anaesthesiol Scand, verkossa ensin 10.5.2016. doi: 10.1111/aas.12741

Kirjoittaja:
Ritva Jokela
dosentti, ylilääkäri
Hyks

Kuva: Panthermedia