Tutkijat kehottavat varovaisuuteen ADHD-lääkkeen määräämisessä

Cochrane-katsauksen mukaan metyylifenidaatin tutkimusnäyttö on heikkolaatuista. Lääke voi aiheuttaa uniongelmia ja ruokahaluttomuutta.

Tutkijat kehottavat lääkäreitä harkitsemaan tarkasti hyötyjä ja haittoja, kun he määräävät metyylifenidaattia lasten ja nuorten ADHD:n hoitoon.

Tuoreen Cochrane-katsauksen mukaan metyylifenidaattia koskeva tutkimusnäyttö on toistaiseksi laadultaan heikkoa. Lääkkeen käyttö puolen vuoden ajan ei lisää vakavien haittojen riskiä, mutta voi aiheuttaa muun muassa uniongelmia ja ruokahaluttomuutta.

Lääke voi parantaa lasten elämänlaatua ja käytösoireita kuten yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä. Vaikutuksista tarvittaisiin kuitenkin paremmin suunniteltuja tutkimuksia. Useissa tutkimuksissa saattoi muun muassa tietää, saako lapsi metyylifenidaattia vai lumelääkettä.

Katsaus käsitti 185 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä yli 12 000 lasta ja nuorta. Tutkittavat olivat 3–21-vuotiaita. Tutkimuksista 72 oli teollisuuden rahoittamia.

Tutkimuksissa lääkehoito kesti keskimäärin 75 päivää, minkä takia pitkäaikaisvaikutuksia oli vaikeaa arvioida.

– Katsaus osoittaa, että näyttö metyylifenidaatin vaikutuksista ADHD-lapsilla ja -nuorilla on laadullisesti rajallista. Jotkut potilaat voivat hyötyä, mutta emme tiedä ketkä. Metyylifenidaattia määräävien kliinikoiden täytyy ottaa huomioon, että tutkimusnäyttö on laadultaan heikkoa, seurata hoitoa huolellisesti sekä punnita hyötyjä ja haittoja, Camilla Groth tutkijaryhmästä toteaa.

Katsauksen mukaan metyylifenidaatti on yleisimmin ADHD:n hoidossa käytetty lääke.

Lue myös:
Ovatko lasten ja aikuisten ADHD eri sairauksia?
Nyt on pakko kysyä: Onko ADHD oikea sairaus?
ADHD:n lääkehoito vaatii tehokasta seurantaa

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Johanna Nykopp