Tutkimus: Aggressiivinen musiikki voi lisätä miesten ahdistusta

Surullisen tai aggressiivisen musiikin kuuntelu saa aikaan tunteen negatiivisten tunteiden ilmaisusta, mutta ei välttämättä kohenna negatiivista mielialaa, tutkimus paljastaa.

Tuoreet tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että musiikki voi vaikuttaa mielenterveyteen.

Jyväskylän yliopiston monitieteisen musiikintutkimuksen keskuksen, Aalto-yliopiston ja tanskalaisen Aarhusin yliopiston tutkijat selvittivät mielenterveyden, musiikin kuuntelutapojen, musiikin herättämien tunteiden ja neuraalisten vasteiden välisiä suhteita yhdistämällä käyttäytymiseen ja aivokuvaukseen perustuvia tietoja. Tutkimus julkaistiin elokuussa Frontiers in Human Neuroscience -lehdessä.

Testihenkilöitä arvioitiin esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden ja neuroottisuuden indikaattoreilla. Tämän lisäksi he raportoivat, miten he kuuntelivat musiikkia säädelläkseen tunteitaan.

Analyysi osoitti, että ahdistuneisuutta ja neuroottisuutta esiintyi muita enemmän niillä koehenkilöillä (erityisesti miehillä), jotka käsittelivät negatiivisia tunteitaan kuuntelemalla surullista tai aggressiivista musiikkia.

– Tällainen musiikin kuuntelu saa aikaan tunteen negatiivisten tunteiden ilmaisusta, mutta ei välttämättä kohenna negatiivista mielialaa, selittää tutkimuksen kirjoittamiseen osallistunut tohtori Suvi Saarikallio, MMR (Music in Mood Modulation) -testin kehittäjä.

Tutkijat toivovatkin, että tutkimustulos kannustaisi musiikkiterapeutteja keskustelemaan asiakkaidensa kanssa myös tapaamisen ulkopuolella tapahtuvasta musiikin kuuntelusta. He kannustavat yksilöitä myös itse miettimään, miten omaa mielenterveyttä voisi edistää musiikin kuuntelun avulla.

Lue myös:
Tutkimus: Musiikki vähentää leikkauspotilaan kipuja
Musiikista apua aivosairauksista kuntoutumiseen
Musiikki vaikuttaa oppimiseen ja muistiin
Musiikin voima

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Lähde:
Jyväskylän yliopisto
Carlson E, Saarikallio S., Toiviainen P., Bogert B., Kliuchko M., and Brattico E. (2015) Maladaptive and adaptive emotion regulation through music: a behavioral and neuroimaging study of males and females. Frontiers in Human Neuroscience. 9:466. doi: 10.3389/fnhum.2015.00466

Kuva:
Panthermedia