Tutkimus: Alatiesynnytys turvallisin synnytystapa

Synnytyskomplikaatiot ovat yleistyneet sekä alatiesynnytyksissä että keisarileikkauksissa.

LL Nanneli Pallasmaan väitöstutkimuksen mukaan keisarileikkauksen komplikaatioriski on merkittävästi suurempi kuin alatiesynnytysten.

Pallasmaa selvitti väitöstyössään äitien keisarileikkauksiin liittyviä välittömiä komplikaatioita ja niiden riskitekijöitä.

Hänen mukaansa leikkaukseen liittyy tyypilliset suuren kirurgisen toimenpiteen riskit: verenvuoto, infektio, syvä laskimotukos ja anestesiakomplikaatiot.

– Seurantatutkimuksessa 27 prosentilla keisarileikatuista naisista esiintyi yksi tai useampi komplikaatio leikkauksen tai sen jälkeisen sairaalahoidon aikana. Kymmenellä prosentilla komplikaatio oli vakava, Pallasmaa kertoo.

Useissa kehittyneissä maissa äitiyskuolleisuus lisääntynyt

Keisarileikkaus on yleisin naisille tehty suuri leikkaus. Se tehdään yleensä, jos alatiesynnytys arvioidaan mahdottomaksi tai liian riskialttiiksi.

– Viime vuosina on useissa kehittyneissä maissa raportoitu vakavien synnytyskomplikaatioiden ja äitiyskuolleisuuden lisääntyneen. Keisarileikkausten sekä ylipainoisten ja iäkkäiden synnyttäjien lisääntynyt osuus saattaa selittää ilmiötä, Pallasmaa sanoo.

Vuoden 2002 rekisteritutkimuksessa henkeä uhkaavia komplikaatioita ilmeni 0,76 prosentissa synnytyksistä (mukana kaikki synnytystavat). Vähiten komplikaatioita oli alatiesynnytyksessä, sitten instrumentaaliavusteisessa alatiesynnytyksessä ja suunnitellussa keisarileikkauksessa. Korkein riski oli päivystyskeisarileikkauksessa.

Pallasmaan mukaan turvallisin synnytystapa on alatiesynnytyksen yritys, vaikka se johtaisikin päivystyskeisarileikkaukseen.

Kynnys leikkaukseen ryhtymiseen vaihtelee suuresti eri sairaaloiden ja maiden välillä. Esimerkiksi Suomessa äidin toive tai synnytyspelko ei voi virallisesti olla syynä keisarileikkaukseen toisin kuin esimerkiksi Tanskassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa.

– Leikkauksia tehdään monissa maissa myös ilman lääketieteellistä syytä, joten meidän on syytä tiedostaa riskit. On tärkeää tietää myös synnyttäjän ominaisuuksiin ja synnytyksen hoitoon liittyvät riskitekijät, jotka lisäävät riskiä komplikaatioihin, jotta voitaisiin valita mahdollisimman turvallinen synnytystapa, Pallasmaa sanoo.

Tutkimus:

Keisarileikkauksiin liittyviä komplikaatioita ja niiden riskitekijöitä selvitettiin seurantatutkimuksessa, jossa kerättiin tiedot 12 synnytysyksikössä tehdyistä 2 496 keisarileikkauksesta vuonna 2005.

Vakavien synnytyskomplikaatioiden esiintyvyyttä eri synnytystavoissa ja eri vuosina selvitettiin rekisteritutkimuksessa, jossa olivat mukana kaikki yksisikiöiset synnytykset vuosilta 1997 ja 2002. Eri riskitekijöiden vaikutusta vakavien komplikaatioiden esiintyvyyteen eri synnytystavoissa selvitettiin rekisteritutkimuksessa, jonka aineistona olivat kaikki yksisikiöiset synnytykset 2007–2011.

Lähde:
Turun yliopisto

Kuva:
Panthermedia