Tutkimus: Geenitieto avuksi tupakoinnin lopettamiseen

Mitä nopeampaa nikotiinin poistuminen on, sitä enemmän tupakkaa yleensä kuluu ja sitä vaikeampi siitä on myös päästä eroon.

Tuoreen tutkimuksen mukaan perintötekijät selittävät yli 80 prosenttia nopeudesta, jolla nikotiini poistuu tupakoitsijan elimistöstä. Mitä nopeampaa nikotiinin poistuminen on, sitä enemmän tupakkaa yleensä kuluu ja sitä vaikeampi siitä on myös päästä eroon. Tutkijoiden mukaan geenitietoa voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa, kun valitaan tehokkainta menetelmää tupakoinnin lopettamiseksi.

Tunnistaakseen metabolianopeuteen vaikuttavia geenimuotoja ryhmä tutki yli 1 500 suomalaista henkilöä koko perimän kattavilla geneettisillä ja tilastollisilla menetelmillä.

Maksassa toimivat CYP-entsyymit (erityisesti CYP2A6) huolehtivat nikotiinin hajottamisesta elimistössä. Tärkeimmäksi nikotiinin aineenvaihduntaan vaikuttavaksi tekijäksi osoittautuivat nimenomaan CYP2A6-entsyymin geenissä tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat perimän kohdat. Tutkimusryhmä pystyi tunnistamaan kolme sellaista perimän kohtaa, jotka erityisesti hidastivat aineenvaihduntaa. Yhdessä ne selittävät noin kolmanneksen nikotiinin metabolianopeudesta.

Tutkijoiden mukaan on olemassa viitteitä siitä, että hitaille ja nopeille metaboloijille sopivat erilaiset tupakoinnin lopettamista tukevat hoitomuodot. Geenitietoa voidaan siis mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa tehokkainta hoitoa valittaessa.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) tutkijoiden johtaman kansainvälisen yhteistyöhankkeen tulokset on julkaistu PLOS Genetics -tiedelehdessä.

Lue myös:
Seura tekee kaltaisekseen – tupakoinnissakin
Tupakoinnin lopettaminen vähentää rintakipuja sydänkohtauksen jälkeen
THL laski tupakoinnin maksavan yhteiskunnalle 1,5 miljardia euroa

Lähde:
Helsingin yliopisto
PLOS Genetics

Kuva:
Pathermedia