Tutkimus: ilman epäpuhtaudet lisäävät sydänkuolleisuutta

Ilman epäpuhtaudet lisäävät sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalaan joutuneiden ja siihen kuolleiden määrää. Saastehuippujen ja sydäntapahtumien välillä havaittiin tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa selvä ajallinen yhteys.

Ilman epäpuhtaudet lisäävät sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalaan joutuneiden ja siihen kuolleiden määrää, todetaan The Lancet -lehdessä julkaistussa kansainvälisessä tutkimuksessa.

Britannian sydänsäätiön rahoittamassa tutkimuksessa analysoitiin 35 artikkelia, jotka sisälsivät tuhansia potilaita koskevaa aineistoa 12:sta eri maasta (muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta ja Kiinasta).

Hiilimonoksidia käsittelevää tutkimusaineistoa oli eniten. Ilman korkeat hiilimonoksidipitoisuudet olivat aineiston perusteella selvimmin yhteydessä sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalaan joutuneiden ja sydämen vajaatoimintaan kuolleiden määrän lisääntymiseen. Myös ilman korkeiden rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksien havaittiin vaikuttavan sydäntapahtuminen lisääntymiseen. Ilman otsonipitoisuuksilla ei sen sijaan näyttänyt olevan vaikutusta.

Saastehuippujen ja sydäntapahtumien välillä havaittiin aineistossa selvä ajallinen yhteys. Sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalaan joutuneiden ja siihen kuolleiden määrä oli suurimmillaan niinä päivinä, jolloin ilmanlaatu oli huonoimmillaan.

Ilmansaasteet tappavat vuosittain 1,3 miljoonaa ihmistä

Toisessa, The Lancet Oncology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että ilman pienetkin saastepitoisuudet lisäävät keuhkosyövän riskiä. Sydämen vajaatoiminta on kuitenkin huomattavasti yleisempää kuin keuhkosyöpä. Yhdysvalloissa sydämen vajaatoimintaa sairastaa kaksi prosenttia väestöstä, ja sitä sairastavien määrän odotetaan lisääntyvän tänä vuonna neljänneksellä.

Yksi sydämen vajaatoimintaa käsitelleen tutkimuksen tekijöistä, David McAllister Edinburghin yliopistosta, painotti Heartwire-verkkolehdelle, että ilman epäpuhtauksien aiheuttama sydänriski on yksilötasolla pieni mutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla merkittävä.

Tutkijat arvioivat, että päästöjen suhteellisen pienelläkin vähentämisellä Yhdysvalloissa vältettäisiin lähes 8 000 sydämen vajaatoiminnan aiheuttamaa sairaalakäyntiä vuodessa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ilmansaasteet tappavat maailmanlaajuisesti vuosittain 1,3 miljoonaa ihmistä. Euroopan unioni on julistanut vuoden 2013 Ilman vuodeksi.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Ylipaino lisää sydämen vajaatoiminnan riskiä
Autismi yhteydessä liikenteen päästöihin