Työikäisiä lääkäreitä Suomessa ensi kertaa yli 20 000

Lääkäritiheys on Suomessa 271 asukasta yhtä työikäistä lääkäriä kohti. Lääkäritiheydessä on merkittäviä alueellisia eroja. Uusia lääkäreitä valmistuu vuosittain noin 600.

Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1. tammikuuta 2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65-vuotiaita) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Työikäisten lääkärien määrä ylitti nyt ensimmäistä kertaa 20 000:n rajan.

Uusia lääkäreitä valmistuu vuosittain noin 600. Maamme lääkäritiheys 1.1.2014 oli 271 asukasta yhtä työikäistä lääkäriä kohden. Lääkäritiheydessä on merkittäviä alueellisia eroja.

Suomessa asuvista lääkäreistä 94 % kuuluu Lääkäriliittoon. Vuoden 2014 alussa liitossa oli 24 597 jäsentä, joista 1 519 oli opiskelijoita.

Akuuttilääketiede uusin erikoisala

Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 60 % eli 12 032 on erikoistunut. Erikoisaloja on 50. Uusin erikoisala on akuuttilääketiede, johon on voinut erikoistua 1.1.2013 alkaen. Akuuttilääketieteeseen erikoislääkärin oikeudet on saanut tähän mennessä 52 lääkäriä.

Lääkärit voivat hankkia myös erityispätevyyksiä, joita myöntää Lääkäriliitto. Työikäisille myönnettyjä erityispätevyyksiä oli vuodenvaihteessa 2 174. Erityispätevyysalueita on yhteensä 37, joista uusin on terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys.

Uudet tilastotiedot on päivitetty myös Lääkärilaskuriin. Sen avulla voi hakea tilastotietoa työikäisistä Suomessa asuvista lääkäreistä esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin, iän tai erikoisalan perusteella. Lääkärilaskuri on kehitetty Lääkäriliiton organisaatioiden ja jäsenten sekä median, tutkijoiden ja julkishallinnon käyttöön.

Lisää tietoa myös Lääkärit 2014 -taskutilastosta (pdf).

Kuva: Panthermedia