Työkyvyttömyyseläke yhteydessä tule-sairauksiin ja mielenterveyshäiriöihin

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Leena Kaila-Kankaan mukaan samanaikaisesti tule-sairautta ja mielenterveyden häiriötä sairastavien työkyky on hyvin haavoittuva.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riski nelinkertaistuu henkilöillä, joilla on samanaikaisesti sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaus (tule-sairaus) että mielenterveyden häiriö, kun heitä verrataan ihmisiin, joilla ei ole näitä sairauksia.

Tulos nousi esille Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa seurantatutkimuksessa, jossa selvitettiin vahvistavatko tule-sairaudet ja mielenterveyden häiriöt toistensa negatiivisia vaikutuksia esiintyessään yhdessä. Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Journal of Affective Disorders lehdessä.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Leena Kaila-Kankaan mukaan samanaikaisesti tule-sairautta ja mielenterveyden häiriötä sairastavien työkyky on hyvin haavoittuva.

– He tarvitsevat erityistä tukea sekä terveydenhuollossa että työpaikoilla, hän sanoo.

Noin 31 prosentilla tutkimukseen osallistuneista oli jokin lääkärin diagnosoima pitkäaikainen tule-sairaus ja lähes 10 prosentilla mielenterveyden häiriö (masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt). Sekä tule-sairaus että mielenterveyshäiriö oli 3,3 prosentilla.

Tule-sairaus tai mielenterveyden häiriö yksinään kaksinkertaisti riskin joutua työkyvyttömäksi verrattuna niihin, joilla ei ollut kumpaakaan sairautta. Jos henkilöllä oli molemmat sairaudet, riski oli nelinkertainen.

Myös tekijät

Työterveyslaitoksen mukaan sosioekonomiset tekijät, muut pitkäaikaiset sairaudet, elintavat ja työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus vaikuttivat kukin jokseenkin yhtä paljon työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Yhdessä ne selittivät noin kolmasosan sellaisten ihmisten riskistä päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle, joilla oli sekä tule-sairaus että mielenterveyden häiriö. Jos henkilöllä oli vain toinen näistä sairauksista, edellä mainittujen tekijöiden vaikutus oli paljon pienempi.

Tutkimuksen aineisto oli osa koko väestöä edustavasta Terveys 2000 aineistosta. Otokseen kuului yhteensä 3 943 työssäkäyvää 30–63-vuotiasta henkilöä (51 % miehiä), joille oli tehty lääkärin tarkastus ja mielenterveyshaastattelu (CIDI) Terveys 2000 tutkimuksen yhteydessä (2000–2001).

Heidän tietonsa yhdistettiin Eläketurvakeskuksesta saatuihin rekisteritietoihin vuosina 2000–2011 myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Tutkimuksessa analysoitiin, miten seurannan alussa todetut tule-sairaudet ja mielenterveyden häiriöt ennustivat työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä yhdeksän vuoden seuranta-aikana. Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Lähde:
Työterveyslaitos
Journal of Affective Disorders

Kuva:
Panthermedia

Tule-sairaus: Joka viidennellä suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus tai -vaiva. Lähes jokaisella on joskus oireita tuki- ja liikuntaelimissä. Kipu on yleisin oire. Halvinta ja tehokkainta tule-oireiden hoitoa on niiden ehkäisy, ennen kuin oireet ehtivät kroonistua vaikeammin hoidettaviksi tule-sairauksiksi.