Työryhmä ehdottaa kunnille laajempaa vastuuta

Työryhmä ehdottaa kunnille laajempaa vastuuta Kuva 1 / 1

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että 20 sairaanhoitopiiristä siirryttäisiin viiteen erva-alueeseen ja kunnat tai kuntien muodostamat sote-alueet järjestäisivät myös suuren osan erikoissairaanhoidosta.

Työryhmän näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen riittävä väestöpohja on vähintään 50 000–100 000. Jos kunta ei yksinään ole riittävän vahva, sillä olisi velvollisuus kuulua sosiaali- ja terveydenhuoltoalueeseen. Myös vahvoilla kunnilla olisi sama velvollisuus, mikäli saman alueen muut kunnat eivät yksinään ole riittävän vahvoja.

Suuri osa erikoissairaanhoidosta siirtyisi kuntien ja sote-alueiden vastuulle. Työryhmä perustelee tätä sillä, että tällöin hoito- ja palvelupolut olisi mahdollista uudistaa sujuvammiksi, eikä asiakas putoaisi yhtä helposti palvelujen väliin.

Sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin ja niiden tilalle tulisi viisi erityisvastuualuetta, joiden tehtävänä olisi koordinoida alueensa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja varmistaa palveluiden saatavuus. Esimerkiksi ensihoitokeskukset, ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys ja jotkut erityisryhmien sosiaalipalvelut tulisivat erva-alueiden vastuulle.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uudistusta jatketaan selvityshenkilötyöryhmässä, joka asetettiin marraskuussa 2012. Työ valmistuu helmikuun 2013 lopussa.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi