Työstressi suurentaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen

Yhteys on kuitenkin heikko, osoittaa väitöstutkimus.

Työn aiheuttama stressi on yhteydessä tyypin 2 diabetekseen, lihavuuteen ja fyysiseen passiivisuuteen, osoittaa väitöstutkimus.

Työstressin havaittiin olevan yhteydessä sekä diabetekseen sairastumiseen että sen riskitekijöihin, erityisesti elintapoihin. Sen sijaan työstressin ei havaittu olevan yhteydessä verenpaineeseen tai kolesteroliarvoihin.

– Havaitut yhteydet työstressin ja diabeteksen, lihavuuden sekä fyysisen passiivisuuden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta kuitenkin heikkoja. Näiden tulosten perusteella työstressiä vähentävien interventioiden vaikutus diabeteksen ilmaantuvuuteen jäisi väestötasolla vähäiseksi, FM Solja Nyberg arvioi.

Tutkimuksessa käytettiin IPD-Work-konsortion tutkimusaineistoa ja analysoitiin 19 tutkimuskohorttia. Tulokset perustuvat enimmillään 170 000 työntekijän tietoihin.

Euroopan Unionin tietojen mukaan noin viidennes työntekijöistä kärsii työstressistä, mutta arviot yleisyydestä vaihtelevat määritelmästä ja tutkimuksesta riippuen 5 ja 80 prosentin välillä. Tutkituimman määritelmän mukaan työstressiä ilmenee tilanteessa, jossa työn vaatimukset ovat suuret ja työn hallinta vähäistä.

Työstressin haitallisista terveysvaikutuksista on niukasti tutkimustietoa, ja tulokset ovat ristiriitaisia.

Väitöstutkimus "Job Strain as a Risk Factor for Obesity, Physical Inactivity and Type 2 Diabetes – a Multi-cohort Study " tarkastetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 11.3.

Miia Soininen

Kuva: Fotolia