Tyypin 1 diabetekseen liittyviä silmäkomplikaatioita voi vähentää

Tutkimuksessa selvitettiin, vähentääkö tiukka verensokerikontrolli tyypin 1 diabetesta sairastavien silmäkomplikaatioita.

NEJM -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin tiukan verensokerikontrollin vaikutusta tyypin 1 diabetesta sairastavien silmäoireisiin. Tutkimuksessa todettiin, että tiukka verensokerikontrolli vähentää diabetekseen liittyvien silmäoireiden riskiä.

Tutkimus pohjautuu kahden diabetestutkimuksen, DCCT:n ja EDIC:n, aineistoihin.

Tutkimus alkoi 1980-luvulla

The Diabetes Control and Complications (DCCT) -tutkimuksessa aineistona oli 1441 tyypin 1 diabetesta sairastavaa potilasta. Tutkimus toteutettiin vuosina 1983–1993.

Tutkimuksen osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Intensiivisen hoidon ryhmässä tavoitteena oli pitää veren glukoosipitoisuus niin lähellä normaalia kuin turvallisesti oli mahdollista. Tavanomaisen hoidon ryhmässä pyrittiin ehkäisemään hyperglykemian ja hypoglykemian oireita, mutta veren glukoosipitoisuudelle ei ollut erityisiä tavoitteita. Tutkimukseen liittyvä hoito kesti 6,5 vuotta. Tutkimuksessa todettiin, että tiukka verensokerikontrolli hidastaa diabetekseen liittyvien silmä-, munuais- ja hermovaurioiden syntyä ja kehittymistä.

Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) -tutkimuksessa on seurattu DCCT:hen osallistuneita potilaita vuodesta 1993 alkaen. Tutkimuksessa on selvitetty diabeteksen aiheuttamien komplikaatioiden sekä sydän- ja verisuonitautien esiintymistä.

EDIC-tutkimuksessa on selvinnyt, että ryhmien väliset erot ovat säilyneet, vaikka veren glukoosipitoisuuden erot ryhmien välillä ovat alkuperäisen DCCT-tutkimuksen päätyttyä tasoittuneet.

Erot ovat säilyneet

Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin EDIC:n aineiston perusteella erityisesti diabetekseen liittyviä silmäkomplikaatioita.

Tutkimuksessa on käytetty näistä potilaista vuoteen 2010 mennessä saatuja tietoja. Seuranta-ajan mediaani oli 23 vuotta.

Potilaat raportoivat heille tehdyt silmäkirurgiset operaatiot itse vuosittain.

Tutkimuksessa selvisi, että intensiivisen hoidon ryhmässä oli tänä aikana tehty 130 silmäkirurgista operaatiota 63 potilaalle. Kaiken kaikkiaan ryhmään kuului 711 potilasta. Leikkaus oli siis tehty 8,9 prosentille potilaista Tavanomaisen hoidon ryhmässä oli tehty 189 operaatiota 98 potilaalle. Kaikkiaan ryhmään kuului 730 potilasta. Leikkaus oli tehty 13,4 prosentille potilaista.

Intensiivisen hoidon ryhmän potilaista 42:lle ja tavanomaisen hoidon ryhmästä 61:lle oli tehty kaihileikkaus. Lasiaisen poisto, verkkokalvoirtauman korjausleikkaus tai molemmat oli tehty 29 potilaalle intensiivisen hoidon ryhmässä ja 50 potilaalle tavanomaisen hoidon ryhmässä.

Intensiivisen hoidon ryhmässä diabetekseen liittyvien silmäoperaatioiden riski oli 48 prosenttia pienempi kuin tavanomaisen hoidon ryhmässä.

Tulokset osoittavat, että tiukka verensokerikontrolli vähentää silmäoperaatioiden riskiä myös pitkäaikaisessa seurannassa.

Tutkijat toteavat, että DCCT-tutkimuksen aloittamisen jälkeen tyypin 1 diabeteksen hoito onkin muuttunut niin, että nyt ensisijainen tavoite on veren glukoosipitoisuuden niin lähellä normaalia kuin turvallisesti on mahdollista.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.