Uhkaavatko heikot motoriset taidot poikien koulumenestystä?

Tulokset antavat viitteitä siitä, että alakouluiässä liikunnallisuus tukee erityisesti poikien koulumenestystä.

Terveystieteiden maisteri Eero Haapalan väitöstutkimuksessa havaittiin heikkojen motoristen taitojen olevan yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen mukaan välitunnilla runsaammin liikkuvat lapset osasivat lukea paremmin kuin vähän liikkuvat lapset. Yhteydet olivat vahvempia pojilla kuin tytöillä. Lisäksi koulumatkansa kävellen tai pyörällä kulkevat pojat menestyivät paremmin lukutaitotesteissä kuin muut pojat.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimuksen yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui noin 200 iältään 6–8-vuotiasta lasta.

Motorisia taitoja ja kestävyyskuntoa mitattiin testeillä, liikuntaa kyselylomakkeella ja kehon rasvakudoksen määrää kaksienergiaisella röntgensädeabsorptiometrilla. Lukutaitoa ja matemaattista osaamista mitattiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan kevätlukukaudella.

Itä-Suomen yliopiston mukaan tutkimus on yksi ensimmäisistä liikunnan ja motoristen taitojen yhteyksiä koulumenestykseen käsittelevistä seurantatutkimuksista väestöpohjaisissa lapsiotoksissa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että alakouluiässä liikunnallisuus tukee erityisesti poikien koulumenestystä.

Terveystieteiden maisteri Eero Haapalan fysiologian alan väitöskirja Physical Activity, Sedentary Behavior, Physical Performance, Adiposity, and Academic Achievement in Primary-School Children tarkastetaan perjantaina 20.2.2015 klo 12 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto

Kuva:
Panthermedia