Ulkomaalaistaustaisten lääkärien määrä kaksinkertaistui 2000-luvulla

Suomessa lääkärinä työskentelevien ulkomaalaistaustaisten lääkärien määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Suomalaisten lääkärien lähtö ulkomaille on samaan aikaan vähentynyt selvästi.

Suomessa työskentelevien ulkomaalaistaustaisten lääkärien määrä on kaksinkertaistunut vuosina 2000–2011. Vuoden 2011 lopussa heitä oli 8,4 prosenttia kaikista lääkärin ammatissa toimivista, eli 1 410 henkilöä.

Ulkomaalaistaustaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa tai joiden vanhemmista ainakin toinen on muun maan kuin Suomen kansalainen.

Ulkomaan kansalaisia näistä lääkäreistä oli 695. Heistä suurin osa oli kotoisin Virosta, Ruotsista tai Venäjältä. Yli 40 prosenttia tämän ryhmän lääkäreistä tuli Virosta.

Luvut ovat peräisin THL:n tilastoraportista.

Työikäisten suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten siirtyminen ulkomaille on sen sijaan vähentynyt selvästi 2000-luvulla. Lääkärien lähtömäärät ovat vaihdelleet, mutta myös ne ovat vähentyneet selvästi. Vuonna 2013 lähtijöitä oli 90.

Suomalaisia työikäisiä lääkäreitä on eniten Ruotsissa ja Virossa. Vuonna 2013 Ruotsissa oli 370 työikäistä suomalaista lääkäriä, Virossa 115. Seuraavaksi eniten heitä oli Saksassa, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Norjassa.

Lähtömuuttoa Suomesta kuvaavat luvut perustuvat Valviran rekisteriin, josta käy ilmi vain oleskelumaa ja oikeus ammatin harjoittamiseen, mutta ei työssäolo kyseisessä maassa.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivulla.

Lähde:
THL

Kirjoittanut:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva:
Panthermedia