Ulkomaista lääkemääräystä ei saa muuttaa automaattisesti suomalaiseksi

Lääkäri ei voi vain kirjoittaa ulkomailla annetun lääkemääräyksen tilalle suomalaista reseptiä. Jos lääkäri määrää lääkkeen, hänen on tutkittava potilas ja otettava vastuu hoidosta sekä laadittava asianmukaiset potilasasiakirjat, muistuttaa Valvira.

Lääkäri vastaa kaikista antamistaan resepteistä. Lääkärin on toimittava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, painottaa Valvira.

Lääkäri ei voi vain kirjoittaa ulkomailla annetun lääkemääräyksen tilalle suomalaista reseptiä. Jos lääkäri määrää lääkkeen, hänen on tutkittava potilas ja otettava vastuu hoidosta sekä laadittava asianmukaiset potilasasiakirjat Valviran mukaan.

Lääkemääräyksen antaminen ja uusiminen edellyttävät, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana. Tästä voidaan poiketa vain tilanteissa, joissa lääkäri voi potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella luotettavasti varmistua lääkehoidon tarpeesta ja turvallisuudesta.

Lääkärin tulee kirjata kaikki antamansa ja uusimansa lääkemääräykset ja lääkemääräysten perusteet potilasasiakirjoihin.

Puhelimitse annetut lääkemääräykset on tarkoitettu vain poikkeustilanteita varten, ja myös silloin pitää noudattaa, mitä lääkkeen määräämisestä, potilasasiakirjojen laadinnasta ja terveydenhuollon ammattihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään.

Lääkehoidosta tulee päättää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, ja lääkärin pitää antaa potilaalle riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta ja käytöstä.

Lue lisää: Budjetointia tarvitaan

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.