Uniapneaan liittyy suuri joukko liitännäissairauksia

Tärkeimmät liitännäissairaudet ja niiden riskit olivat sydämen vajaatoiminta, aivohalvaus, rytmihäiriöt, iskeeminen sydänsairaus, tyypin 2 diabetes, verenpainetauti sekä masennus.

Uniapnean esiintyvyys kasvaa vauhdilla, mutta liitännäissairauksien rooli on osin tuntematon. Aiemmat tutkimukset ovat kärsineet pienestä otoskoosta sekä naisten vähäisyydestä tutkimuksissa.

Amerikkalaistutkijat selvittivät vakuutusyhtiön datasta uniapnean ja liitännäis­sairauksien yhteyksiä erityisesti iän ja sukupuolen mukaan. Kohortti koostui 1,7 miljoonasta potilaasta sekä 1,7 miljoonasta verrokista, ja yli 90 % tutkituista oli työssä käyviä.

Tärkeimmät liitännäissairaudet ja niiden riskit olivat sydämen vajaatoiminta, aivohalvaus, rytmihäiriöt, iskeeminen sydänsairaus, tyypin 2 diabetes, verenpainetauti sekä masennus. ­Miehillä oli enemmän iskeemistä sydänsairautta sekä tyypin 2 diabetesta. Naisilla oli enemmän verenpainetautia ja masennusta. Muut liitännäissairaudet menivät tasan.

Tämä tutkimus osoitti uniapneaan liittyvän merkittävän liitännäissairauksien kuorman. Tutkimus korostaa yleislääkärin vahvaa roolia sekä uniapnean diagnostiikassa että hoidossa. Uniapneapotilas tarvitsee kokonaisvaltaista hoitoa, jota keuhkolääkäri ei valitettavasti usein kykene antamaan. Jatkossa onkin syytä tarkoin harkita uniapnean ja liitännäissairauksien muodostamia yhteyksiä potilaan hoidossa.

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Lähde: Mokhlesi B, Ham SA, Gozal D. The effect of sex and age on the comorbidity burden of OSA: an observational analysis from a large nationwide US health claims database. European Respiratory Journal 2016.

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/2016

Kuva: Panthermedia