Uniapneasta on tullut merkittävä kansansairaus

Määrän lisääntyminen johtuu osin väestön ylipainosta, osin uniapneaan liittyvän tietoisuuden kasvusta.

Adobe/AOP

Uniapneapotilaiden määrä lisääntyi Suomessa vuosien 1996–2018 välillä 8 600 tapauksesta 61 000 tapaukseen ja uniapneasta on tullut merkittävä kansansairaus. Osin tämä johtuu väestön ylipainon lisääntymisestä ja osin siitä, että tietoisuus uniapneasta on lisääntynyt.

Tämä ilmenee tuoreesta Lancet Regional Health – Europe –lehden artikkelista , johon on koottu kansalliseen rekisteridataan pohjautuen uniapneaan vuosien 1996–2018 aikana liittynyt esiintyvyys, terveydenhuollon käyttö ja yhteiskunnalle aiheutuneet sairauden kulut.

Erikoissairaanhoidossa poliklinikkakäyntien määrä lisääntyi 9 700 käynnistä 122 000 käyntiin ja perusterveydenhuollossa 10 000 käynnistä 29 000 käyntiin. Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt vuositasolla 1 100 päivästä 46 000 päivään, mutta vuosittainen sairauseläkkeiden määrä on vähentynyt kolmanneksella 820 tapauksesta 550 tapaukseen.

Yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset yhtä potilasta kohden ovat laskeneet yli 50 prosenttia: vuonna 1996 kustannukset olivat 2 800 euroa potilasta kohden, vuonna 2018 ne olivat 1 200 euroa potilasta kohden.

Hoito ja diagnostiikka ovat kehittyneet

Yksi uniapneaan liittyvän tietoisuuden lisääjistä on ollut Suomessa vuosina 2002–2010 toteutettu Kansallinen uniapneaohjelma. Ohjelman tavoitteena oli kehittää myös uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa.

Uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa on tarkastelujakson aikana kehitetty ja sen seurantatavat on uudelleen organisoitu. Hoidon kustannukset potilasta kohden ovat pysyneet kurissa ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat potilaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet merkittävästi.

­–Uniapneaohjelma oli yksi tämän suotuisan kehityksen liikkeellepanijoista. Tämä tietotaito on kansainvälisesti hyödynnettävissä. Uniapneaohjelma on yksi Filha ry:n lippulaivaohjelmista keuhkosairauksien hallitsemiseksi, sanoo professori, Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari tiedotteessa .

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 11.3.2022