Uudet suositukset korostavat säännöllistä ruokarytmiä

Lapsiperheiden ruokasuosituksessa kuvataan terveellisen ja monipuolisen ruokavalion periaatteita sekä keinoja hyvän syömisen edistämiseksi.

Uudet lapsiperheiden Syödään yhdessä -ruokasuositukset perustuvat laajaan tutkimusnäytön arviointiin. Suositukset on tarkoitettu erityisesti terveydenhuollon, ruokapalvelujen ja lasten terveyden edistämisen ammattilaisten työn tueksi.

Niissä kuvataan terveellisen ja monipuolisen ruokavalion periaatteet sekä keinoja hyvän syömisen edistämiseksi ottaen huomioon oma kulttuurimme ja ruokatottumuksemme. Ruoka nähdään osana kokonaisuutta, johon kuuluvat myös yhdessä syöminen, koettu ruokailo, riittävä uni ja liikunta.

Ruokatottumukset kehittyvät varhain ja säilyvät aikuisuuteen. Siksi on tärkeää vaikuttaa niihin jo lapsuudessa. Lapsi ottaa mallia aikuisesta.

Suositus huomioi suunterveyden

Esimerkiksi napostelun ja makeiden juomien haitat suunterveydelle on nostettu esiin.

Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Hannu Hausen on erityisen iloinen siitä, että suosituksissa korostuvat säännöllinen ateriarytmi ja koettu ruokailo sekä ruokavalion kokonaisuus.

– Yksittäiset ravintoaineet eivät tee ruokavaliosta terveellistä tai epäterveellistä, vaan ruokavalion kokonaisuus ratkaisee. Me suunterveyden ammattilaiset emme saisi olla ruokailonpilaajia, vaan meidän täytyisi auttaa ihmisiä syömään niin, että ruokailo saadaan säilymään tai jopa lisääntymään suunterveyttä vaarantamatta.

Vinkkejä tueksi

Suosituksessa on koottu lukujen alkuun tärkeimmät asiat nopeasti läpi käytäviksi. Terveysneuvonnan tueksi on koottu perheille vinkkejä, joissa esitetään suuntaa-antavia esimerkkejä terveyttä edistävien ruokavalintojen toteuttamiseen käytännössä.

Suositus kattaa lapsiperheen ruokailun kokonaisuuden, johon kuuluu myös lasten ruokailu päivähoidossa ja koulussa.

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille korvaa Lapsi, perhe ja ruoka -kirjan suositukset, jotka sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2004.

Uusi suositus myös korkeakouluopiskelijoille

Myös korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus Terveyttä ruoasta on uusittu. Uutta suosituksessa on mm. ravintoa ja suunterveyttä käsittelevä osuus.

Outi Hautamäki
HLL, toimittaja
Suomen Hammaslääkäriliitto

Tutustu suosituksiin:
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille
Terveyttä ruoasta – Korkeakouluopiskelijoiden ruokasuositus

Julkaistu alunperin Suomen Hammaslääkärilehdessä 3/2016.

Kuva: Panthermedia