Uusi ajokorttilaki poistaisi lääkärintarkastukset

Asiantuntija pitää ajoterveyden valvonnan vähentämistä huolestuttavana.

Hallitus esittää ajokorttilakiin muutosta, jonka mukaan mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautoajokorttia ensimmäistä kertaa haettaessa ei enää vaadittaisi lääkärinlausuntoa.

Henkilö antaisi sen sijaan vakuutuksen terveysvaatimusten täyttymisestä. Ensimmäinen pakollinen ajoterveyden lääkärintarkastus olisi 75-vuotiaana ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

Ehdotus valvonnan vähentämisestä on huolestuttava, katsoo liikennelääketieteen professori Timo Tervo HYKS Ajoterveyden osaamiskeskuksesta. Tervon mukaan asiassa ei ole kuultu riittävästi lääkäreitä.

– Nuorten onnettomuusriskit ovat suuret. Karkeasti puolet liikenneonnettomuuksissa menehtyneistä nuorista oli päihtyneitä. Päihteiden, ylinopeuden ja turvalaitteiden käyttämättä jättäminen on heillä yleinen riskiyhdistelmä. Päihdeongelmat sekä psyykenlääkkeiden käyttö ovat kasvussa. Ne vaikuttavat luonnollisesti ajamiseen ja ajokäyttäytymiseen.

Tervon mukaan on väärää norminpurkua heikentää turvallisuutta tai mahdollisuuksia sen parantamiseen. Direktiiviä ja lääkärintarkastuksia tulisi kehittää edelleen.

– Kaikki ajamaan haluavat nuoret osaavat antaa vakuutuksen. Ikävää, jos ajo-oikeuteen joudutaan myöhemmin puuttumaan, kun autot ja työpaikat on hankittu. Nuori osaa ehkä paremmin suuntautua toiveissaan, jos hän tietää ja ymmärtää ajoterveysvaatimukset.

Ajoterveys paremmin huomioon hoitokontakteissa

Timo Tervo korostaa, että ajoterveyden valvonnan tulisi olla nykyistä kiinteämpi osa kaikenikäisten hoitokontakteissa.

– Laissa lähdetään siitä, että riittää, kun lääkärit ilmoittavat ajoterveysongelmaisista potilaista. On näyttöä, että lääkärit eivät ilmoita, varsinkaan psykiatrit ja päihdelääkärit, Tervo sanoo.

Hänestä nykyisen lääkärintodistusjärjestelmän toimimattomuudessa on kyse todistusten laadusta. Lääkäreillä ei ole aikaisemmin ollut koulutusta asiaan.

– Ainakin kymmenesosassa kuolonkolareista lääkäri oli laiminlyönyt ajoterveystoimenpiteet, jotka jälkeenpäin arvioiden olisi pitänyt tehdä.

Tervo ihmettelee, että maantieliikenteessä terveydentilan vähäinenkin valvonta halutaan poistaa. Muissa liikennemuodoissa valvontaa pidetään tärkeänä ja sitä hoitavat erityiskoulutetut lääkärit.

– Kuolonkolareissa suurin taustariski on kuljettajan sairaus. Sairaudet muodostavat päihderiippuvuuden ja itsetuhon kanssa ylivoimaisen osan ylinopeusonnettomuuksista, hän sanoo.

Trafi on osittain eri linjoilla

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin liikennelääketieteen yksikön erikoislääkäri Jukka Terttunen kannattaa lakiesityksessä olevaa lääkärinlausuntojen poistoa. Hän painottaa, että ajoterveyden arviointia tulisi suunnata terveysongelmaisiin nuoriin. Ajoterveys pitäisi myös huomioida osana kaikenikäisten hoitokontakteja.

– Lähes kaikki kortin suorittajat ovat nuoria, ja he ovat Suomen tervein väestönosa. Ei ole näyttöä siitä, että alkutarkastuksella olisi vaikuttavuutta.

Terttusen mukaan nykyiset tarkastukset kuluttavat turhaan terveydenhuollon resursseja. Lisäksi käytäntö on löysä, sillä lääkärintodistuksen voi viiden vuoden ajan korvata 15-vuotiaana saadulla terveystodistuksella.

Terttunen huomauttaa, että nuorten ajoterveystarkastuksissa potilaita hylätään erittäin harvoin.

– Liikenneturvallisuudessa piikki ovat nuoret miehet, joilla on asenneongelma. Sitä ei pystytä estämään lääkärintarkastuksissa.

Lääkäriliitto on laatimassa liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntoa lakiesityksestä. Liitto on aiemmin todennut, että nuorilla ajokortin hakijoilla voitaisiin luopua rutiininomaisista terveystarkastuksista ja niiden sijaan kannattaisi käyttää terveysselvitystä.

Ajoterveysohjeiden uudistus tervetullut

Trafi päivitti toukokuussa ajoterveysohjeita. Uutta oli muun muassa erikoisalan lääkärinlausunto -lomake, jolla lääkäri voi ottaa kantaa ajoterveyteen tietyn sairauden osalta.

Professori Timo Tervon mukaan päivitykset ovat hyviä. Etenkin kaavake on tervetullut uudistus, joka helpottaa prosessia. Puutteita tosin löytyy edelleen.

– Psyykenlääkkeitä ja korvaushoitoa koskevat säädökset ovat liian sallivia. Diabeteksessa hypoglykemian ilmoitusjärjestelmä vuotaa, koska ambulansseista ei saada ilmoituksia.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.