Uusi suositus tekonivelkirurgiasta

Suositus kokoaa uuden tekonivelkirurgiaa koskevan lääketieteellisen tutkimustiedon ammattilaisten käyttöön.

Adobe/AOP

Suomen Artroplastiayhdistys on julkaissut päivitetyn suosituksen hyvästä hoidosta lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa.

Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2022 -suositus kokoaa uusimman tekonivelkirurgiaa koskevan lääketieteellisen tutkimustiedon ammattilaisten käyttöön. Se sisältää suosituksia siitä, minkälaisia tekonivelmalleja tulisi käyttää.

Suosituksessa on myös mukana potilaan elämänlaadun kannalta olennaista tietoa vaikkapa siitä, voiko tekonivelleikkauksen jälkeen yhä harrastaa liikuntaa.

Noin 10000 suomalaista saa vuosittain uuden lonkan ja noin 13000 uuden polven. Väestön ikääntyessä tekonivelleikkausten määrä kasvaa.

– Tekonivelleikkaus on yhteiskunnan ja potilaan kannalta kustannustehokas toimenpide, mutta toisaalta merkittävä kuluerä erikoissairaanhoidossa. Tekonivelleikkaukset ovat yleisin potilasvahingon takia korvaukseen johtava toimenpide. Potilasvahinkoilmoitusta käsiteltäessä arvioidaan, onko hoidossa saavutettu kokeneen erikoislääkärin taso, eikä sen määrittäminen aina ole yksinkertaista. Siksikin tällä suosituksella on iso merkitys, toteaa julkaisun päätoimittajana toiminut dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ville Remes tiedotteessa.

Suosituksen noin 40 kirjoittajan joukko koostuu kokeneista erikoislääkäreistä. Ortopedien lisäksi mukana on muiden erikoisalojen lääkäreitä laajentamassa näkökulmaa tekonivelpotilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon.

Potilaita rohkaistaan normaaliin elämään

Suosituksen päivitetyn version keskeisimpiä muutoksia ovat entistä kokonaisvaltaisemman ja yksilötasoisemman leikkausriskin arviointi, suositus leikkaavan sairaalan ja työterveyshuollon tiiviistä yhteistyöstä potilaan töihin paluun tukemiseksi leikkauksen jälkeen ja yksilöllisestä sairauspoissaolotarpeen arvioinnista. Potilaita myös rohkaistaan palaamaan mahdollisimman normaaliin elämään leikkausten jälkeen. Leikkauksen jälkeistä seurantaa suositellaan keventämään käytettäessä tutkittuja ja tunnettuja tekonivelmalleja.

Suositus korostaa, että uusia tuotteita ja teknologioita on otettava käyttöön hallitusti ja vain silloin, kun ne ovat joko tutkitusti parempia kuin jo käytössä olevat, tai halvempia kuin aiempi yhtä hyvä tuote.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.