Uusi toimintaohjelma torjuu mikrobilääkeresistenssiä Suomessa

Ohjelma korostaa muun muassa lääkekäytön ohjausta.

Suomelle on laadittu uusi, kansallinen toimintaohjelma mikrobilääkeresistenssin torjuntaan. Ohjelman päämääränä on säilyttää mikrobilääkkeiden teho mahdollisimman hyvänä.

Ohjelma on laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä. Sen ovat kirjoittaneet ylilääkäri Antti Hakanen, johtava asiantuntija Jari Jalava ja ylitarkastaja Liisa Kaartinen monialaisen asiantuntijaryhmän tuella.

Toimintaohjelmassa korostetaan, että resistenssiä antibiootteja kohtaan voidaan torjua ohjaamalla lääkkeiden käyttöä sekä ehkäisemällä infektioita ja lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä. Torjuntatyössä on otettava huomioon ihmiset, eläimet, elintarvikkeet ja ympäristö.

– Mikrobilääkkeitä on käytettävä oikein ja vastuullisesti sekä ihmisten että eläinten hoidossa. Koulutusta ja yleistä tietoisuutta mikrobilääkeresistenssistä pitää lisätä, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Matkailijoita pitää valistaa paremmin

Toimintaohjelman mukaan matkailijoiden valistusta pitää lisätä huomattavasti. Matkailu lisää mikrobilääkeresistenssin leviämistä lääkkeille vastustuskykyisten mikrobien kulkeutuessa matkailijoiden mukana rajojen yli.

Ohjelman toimenpide-ehdotuksissa keskitytään korjaamaan nykytilassa havaitut puutteet.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan mikrobilääkeresistenssi on ilmastonmuutoksen ohella suurimpia uhkia ihmiskunnalle ja eläimille. WHO on edellyttänyt jäsenmailtaan kiireellisiä torjuntatoimia.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.