Uusia aineita määritellään huumausaineiksi

Jatkossa AM-2201, MAM-2201, fenatsepaami, ATM, 5- ja 6-APB luokitellaan Suomessa huumausaineiksi.

Kuusi uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kaikkien luetteloon lisättävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa. Ne eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta käyttöä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa.

Huumausaineiksi määriteltävät AM-2201 ja MAM-2201 ovat päihdekäytön vaikutuksiltaan samankaltaisia kuin kannabis. STM:n mukaan aineet aiheuttavat jo pieninä annoksina haitallisia vaikutuksia, joten niitä pidetään kannabista vaarallisempina. Lisäksi huumausaineiksi luokitellaan 5- ja 6-APB, joita väärinkäytetään niiden piristävien vaikutusten vuoksi.

Huumausaineiksi määritellään myös fenatsepaami sekä alfa-metyylitryptamiini eli AMT. Fenatsepaami on lääkkeenäkin joissain maissa käytetty bentsodiatsepiini. Ministeriön tiedotteen mukaan ainetta käytetään edelleen esimerkiksi Venäjällä ja Latviassa muun muassa nukahtamisvaikeuksien, epilepsian ja alkoholin vieroitusoireiden hoitoon. AMT:llä puolestaan voi käyttöannoksesta riippuen olla mielialaa kohottavia tai hallusinogeenisiä vaikutuksia.

Valtioneuvosto antoi torstaina 24. huhtikuuta asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 5. toukokuuta 2014.

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin pelkästään YK:n tai EU:n tasolla. Aineiden käytön kieltämisen tavoitteena on hidastaa ja jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Kuva:
Pixmac