Uusia muuntohuumeita kielletään

Suurin aineryhmä nyt kiellettävissä aineissa ovat synteettiset kannabinoidit.

Huumausainelain asetukseen lisätään 141 uutta psykoaktiivista ainetta eli niin kutsuttua muuntohuumetta. Nyt valvontaan otettavat aineet määritellään kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että aineiden luvaton valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät ole rangaistavia.

Suurin aineryhmä nyt kiellettävissä aineissa ovat synteettiset kannabinoidit. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat fenetyyliamiinit ja katinonit. Fenetyyliamiinit ovat päihdekäytössä yleisimmin piristäviä, mutta niillä voi olla myös hallusinogeenisiä vaikutuksia. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttavalle aineelle.

Lisäksi kaksi uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon. Kansallisesti huumausaineiksi luokiteltavat amfetaminiin kaltaiset stimulantit alfa-PVT ja 4F-alfa-PVP ovat jo aiemmin huumausaineeksi luokitellun alfa-PVP:n johdannaisia ja muistuttavat YK:n huumausaineeksi luokittelemaa pyrovaleronia.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia