Vain 0,3 prosenttia sähkötupakoi päivittäin

Sähkösavuketta käytti vuosina 2012 ja 2013 päivittäin tai satunnaisesti noin kaksi prosenttia 15–64-vuotiaista suomalaisista.

Tuoreen tutkimuksen mukaan sähkösavukkeet eivät ole saavuttaneet suosiota suomalaisessa aikuisväestössä. Yleisimmin niitä käyttävät alle 35-vuotiaat jo ennestään tupakoivat.

Myös tupakoimattomat ovat kiinnostuneet sähkötupakasta. Joka kymmenes sähkösavukkeen käyttäjä on entuudestaan tupakoimaton.

Sähkösavuketta käytti vuosina 2012 ja 2013 päivittäin tai satunnaisesti noin kaksi prosenttia 15–64-vuotiaista. Päivittäin sähkösavukkeita käyttäviä oli vain 0,3 prosenttia. Käyttö keskittyi nuoriin ikäryhmiin. Enemmän kuin joka kolmas sähkösavukkeen käyttäjistä oli alle 25-vuotias ja yli 60 prosenttia oli alle 35-vuotiaita.

Kolme viidestä (60%) sähkösavukkeen käyttäjistä myös tupakoi päivittäin ja joka viides satunnaisesti. Tupakoinnin lopettaneita ja tupakoimattomia oli selvästi vähäisempi osuus, molempia runsas kymmenen prosenttia. Sähkösavukkeen käytössä ei ollut merkitseviä eroja koulutuksen tai sukupuolen mukaan.

Sähkösavuketta käyttävät tupakoijat näyttäisivät olevan muita tupakoijia kiinnostuneempia erilaisista korvaavista tuotteista lopettamisen apuna. Osa tupakoijista saattaa käyttää myös sähkösavuketta tupakoinnin lopettamiseen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole näyttöä niiden tehosta tupakasta vieroituksessa.

Tutkimus perustuu THL:n vuosittaisen Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimuksen tietoihin vuosilta 2012 ja 2013.

Lähde:
THL
Otto Ruokolainen, Hanna Ollila ja Antero Heloma: Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa 2012 ja 2013

Kuva:
Panthermedia