Väitös: Koiran mahalaukun helikobakteeri voi tarttua ihmiseen

Väitöskirjassa tutkitaan koiran mahalaukussa esiintyvää helikobakteerilajia, jota on löydetty myös joidenkin mahakatarria eli gastriittia sairastavien ihmisten mahalaukusta.

Helikobakteerit ovat mahasuolikanavassa asusteleva bakteerisuku. Ne aiheuttavat infektioita sekä ihmisille että eläimille. MSc Pradeep Kondadi tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan koiran mahalaukussa esiintyvää helikobakteerilajia (H. bizzozeronii), jota on löydetty myös eriasteista mahakatarria eli gastriittia sairastavien ihmisten mahalaukusta. Tätä eläinten mahalaukun helikobakteeria voidaankin pitää zoonoottisena eli eläimen ja ihmisen välillä tarttuvana taudinaiheuttajina. Se voi siis tarttua koirista ihmisiin.

Kondadi selvittää tutkimuksessaan H. bizzozeroniin taudinaiheuttamiseen liittyviä geneettisiä ominaisuuksia ja bakteerin sopeutumista ihmispotilaaseen. Tutkimukset tuovat merkittävästi uutta tietoa eläinten mahalaukun helikobakteerien zoonoottisuudesta ja geneettisistä taudinaiheuttamisominaisuuksista, jotka liittyvät ihmisten mahakatarreihin. Väitöstutkimuksen tavoitteena on saada yleisemminkin tietoa molekyylitason ominaisuuksista, joita bakteeri tarvitsee, jotta se pystyy siirtymään eri lajien, kuten koiran ja ihmisen, välillä.

H. bizzozeronii on koiran helikobakteerilaji, joka on myös onnistuttu viljelemään potilaiden biopsianäytteistä. Sen sijaan H. pylori tarttuu ainoastaan ihmisestä ihmiseen.

Väitöskirjatyön tutkimukset tuovat merkittävästi uutta tietoa eläinten mahalaukun helikobakteerien geneettisistä taudinaiheuttamisominaisuuksista, jotka liittyvät ihmisten gastriiteihin. Aiheesta on hyvin vähän aikaisempia tutkimuksia.


MSc Pradeep Kondadi väittelee eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa 25.10.

Kuva: Panthermedia