Väitös: Stressi saattaa auttaa opiskelussa

Parhaiten opinnoissaan menestyivät opiskelijat, jotka kokivat kohtuullista stressiä, huolta tulevasta pätevyydestään ja jossain määrin myös uupumusta.

Kasvatustieteen maisteri Topi Litmanen tutkii väitöskirjassaan, miten korkeakouluopiskelijat kokevat opiskelunsa erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkittavat olivat muun muassa tulevia opettajia, lääkäreitä ja teologeja.

Litmasen tutkimustulokset osoittivat, että pelkästään tyytyväisyys oppimisympäristöön ja kokemus omasta pystyvyydestä eivät välttämättä takaa sitoutumista opiskeluun. Parhaiten opinnoissaan menestyivät opiskelijat, jotka kokivat kohtuullista stressiä, huolta tulevasta pätevyydestään ja jossain määrin myös uupumusta. Nämä opiskelijat olivat muita sitoutuneempia.

Litmanen tutki opiskelijoiden kokemuksia kyselylomakkeilla, haastattelemalla heitä sekä seuraamalla osan opiskelijoista motivaatiota ja tunteita kännykkään lähetettyjen lyhyiden kyselyiden avulla.

Tutkimuksen perusteella negatiivisilla tunteilla ja korkeaksi koetulla haasteella voi olla olennainen rooli prosessissa, jossa opitaan ottamaan vastuu omasta oppimisesta. Opiskelijat kokivat enemmän haastetta ja negatiivisia tunteita ryhmämuotoisissa ilmiö- ja ongelmalähtöisessä oppimisjärjestelyissä. Toisaalta taas haastatteluissa opiskelijat korostivat, kuinka palkitsevaa opiskelu tällaisessa ympäristössä on.

Litmasen väitös osoittaa, että kohonnut kuormituksen kokemus liittyy uuden oppimismuodon omaksumisvaiheeseen. Pidempään ongelmalähtöisesti opiskelleiden kokemus kuormituksesta ei eronnut luentomuotoisesti opiskelleista.

Topi Litmanen väittelee 21. elokuuta käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa kasvatuspsykologian alaan kuuluvasta aiheesta ”Stressful, important and rewarding: How higher education students experience learning in different environments”.

Lue myös:
Uni auttaa muistamaan
Stressi lisää sydänriskejä - jos itsestä siltä tuntuu

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia