Vakavasti sairaan läheinen masentuu

Tehohoitopotilaiden läheisistä yli puolet on vakavasti masentuneita jopa yli vuoden ajan.

Tehohoitopotilaiden läheisistä yli puolet on vakavasti masentuneita jopa yli vuoden ajan potilaan tehohoitojakson jälkeen. Läheisen nuori ikä, matala tulotaso, vähäinen sosiaalinen tuki ja persoonan kypsymättömyys lisäävät riskiä sairastua vakavaan masennukseen.

Tutkimukseen otettiin mukaan 280 tutkittavaa, joiden läheinen oli hoidettavana tehohoito-osastolla hengityskoneessa vähintään 7 vuorokauden ajan. Tutkittavien terveydentilaa selvitettiin kyselyin 7 päivän sekä 3, 6 ja 12 kuukauden siitä päivästä, kun potilas oli siirretty pois teho-osastolta. Tutkittavat olivat iältään keskimäärin 53-vuotiaita ja heistä 70 % oli naisia. Tutkittavista 61 % oli potilaan puolisoita.

Masennusoireilu tutkittavien joukossa on varsin yleistä ja pitkäkestoista. ­Alkuvaiheessa 67 % tutkittavista kärsi vakavista masennusoireista. Oireisto helpotti vuoden kuluessa, mutta 43 % oli edelleen masentuneita. Osalla tutkittavista (16 %) masennusoireet eivät lievittyneet vuoden aikana.

Potilaiden sairaudentila ja ennuste eivät vaikuttaneet merkittävästi läheisten selviytymiseen. Läheisen ihmisen vakava äkillinen sairastuminen sinänsä on erittäin kuormittava tilanne, ja siitä toipuminen on yksilöllistä ja paljolti elämäntilanteesta riippuvaista.

Vakavasti sairaiden potilaiden läheisten terveydentilasta ja henkisestä jaksamisesta on kirjallisuudessa varsin vähän tutkittua tietoa. He tarvitsevat tukea, ja ammattilaisilla tulisi olla silmää havaita avun tarve.

Lähde: Cameron J, Chu L, Matte A ym. One-year outcomes in caregivers of critically ill patients.

Kirjoittaja
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpä­tautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 22/2016