Vakuusasioiden käsittelyn neuvottelukunta aloittaa

Tavoitteena on saada selkeyttä vakuutuslääkärijärjestelmään

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 5.6.2014–31.5.2015. Neuvottelukunta on uusi, ja se jatkaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon viime vuonna käynnistämää vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän ehdottamien toimenpiteiden ja muiden kehittämisehdotusten toteutumista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ministeri Risikko, ja siinä on edustus seuraavista organisaatioista: Eläketurvakeskus, Finanssialan Keskusliitto, Kela, oikeusministeriö, Oikeutta vakuutetuille ry, sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen sosiaali ja terveys ry (eri potilasjärjestöjen edustajia), Suomen Lääkäriliitto, Suomen Potilasliitto ry ja Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalveluun on koottu tietoa etuuksien ja korvauksien hakemisesta ja käsittelystä sosiaalivakuutuslaitoksissa. Sivuilla avataan myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin erilaisia tehtäviä.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia