Vakuutuslääkärijärjestelmää petrataan

Vakuutuslääkärijärjestelmää aiotaan kehittää muun muassa parantamalla tiedonkulkua potilaan, hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä.

Vakuutuslääkärijärjestelmää aiotaan kehittää toimenpideohjelmalla, jolla muun muassa kohennetaan potilaiden ja lääkärien tietoja järjestelmästä sekä parannetaan vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkärien yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema suunnitelma perustuu keskusteluihin alan asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman taustalla on vakuutuslääkärijärjestelmää kohtaan esitetty kritiikki.

Epäluottamusta järjestelmää kohtaan aiheuttaa ohjelman mukaan esimerkiksi se, ettei järjestelmää ja vakuutuslääkärien roolia tunneta. Etuudenhakijoille yritettäisiinkin jatkossa antaa enemmän tietoa etuuksien myöntämisperusteista ja päätöksenteosta jo ennen etuuden hakemista.

Päämääränä on myös parantaa etuuspäätösten ja muutoksentekoratkaisujen perusteluja. Muutoksenhaussa lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa myös lisäämällä ulkopuolisten asiantuntijalääkärien käyttöä.

Lääkärinlausuntolomakkeita uudistetaan, jotta lausunnon rooli potilaan työkykyä kuvaavana asiakirjana tulisi selvemmäksi. Tarkoitus on korostaa, ettei hoitava lääkäri ratkaise potilaan oikeutta työkyvyttömyyseläkeeeseen, vaan kuvaa potilaan terveydentilaa mahdollisimman tarkasti.

Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuudet siihen, että hoitava lääkäri saisi tarvittaessa tiedon etuuspäätöksen perusteluista.

Lääkärien koulutuksen osalta selvitetään mahdollisuutta toteuttaa muun muassa vakuutuslääketieteen lyhyt yliopistotasoinen opintojakso.

Ohjelman mukaan voisi olla perusteltua, että muutoksenhakulautakuntien jäsenten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan kirjattaisiin lakiin.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu www.laakarilehti.fi.