KHO: Vakuutuslääkärien nimet julkisia

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vakuutusyhtiöissä eläkepäätösten ratkaisuissa mukana olevien lääkärien nimet ovat julkista tietoa.

Vakuutuslääkärien nimet ovat korkeimman hallinto-oikeuden tämänpäiväisen päätöksen mukaan julkista tietoa.

KHO:n päätös perustaa julkisuusperiaatteeseen, jonka mukaan kansalaisille kuuluu tiedon saaminen siitä, ketkä käyttävät julkista valtaa. Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkärit osallistuvat julkisen vallan käyttöön ollessaan mukana vakuutusyhtiöiden päättäessä kansalaisten lakisääteisistä vakuutuksista.

KHO toteaa päätöksessään, että "Tiedon saaminen siitä, ketkä käyttivät julkista valtaa, kuului julkisuuslain 1 §:n 1 momentista ilmenevän julkisuusperiaatteen ydinalueeseen. Tämä tiedonsaantioikeus koski paitsi henkilön osallistumista yksittäisen julkisen vallan käyttöä sisältävän päätöksen tekemiseen, myös hänen kuulumistaan julkista valtaa käyttävään organisaatioon päätöksentekoon osallistuvana".

Vakuutusongelmaisten liitto valitti Helsingin hallinto-oikeuteen, joka totesi lääkärien nimien olevan julkisia. Liitto oli pyytänyt lääkärien nimiä neljästä vakuutusyhtiöstä, jotka kieltäytyivät niitä antamasta.

Julkaistu Lääkärilehdessä.

KHO:n päätös

Kirjoittanut:
Ulla Järvi
toimittaja

Kuva:
Panthermedia