Vakuutuslääkärien on perusteltava paremmin

Asiaa koskevat lait tulevat voimaan ensi vuoden alussa. Vastaavat muutokset aiotaan tehdä myöhemmin tapaturmavakuutuslakiin.

Kelan ja työeläkelaitosten vakuutuslääkärien on vastedes perusteltava hylkäävät etuuspäätöksensä paremmin. Perusteluja on parannettava päätöksissä, jotka koskevat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeitä, sairauspäivärahoja sekä vammaisetuuksia.

Kun etuutta ei myönnetä, vakuutuslääkärin on kirjattava päätökseen tapauksen arviointiin vaikuttaneet pääasiat ja johtopäätökset, joita niiden perusteella on tehty.

Asiaa koskevat lait tulevat voimaan ensi vuoden alussa. Vastaavat muutokset aiotaan tehdä myöhemmin tapaturmavakuutuslakiin.

Perustelujen parantaminen on osa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä. Samassa yhteydessä on esitetty myös parannuksia hoitavan lääkärin tiedonsaantioikeuteen. Siihen nämä muutokset eivät kuitenkaan vaikuta.

Kirjoittanut:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva:
Panthermedia