Valvira: Anestesia ensihoidossa on lääkärin tehtäväkenttää

Useat sairaanhoitopiirit ovat harkinneet anesteettien ja lihasrelaksanttien lisäämistä ensihoitajien lääkevalikoimaan.

Valviran mukaan anestesian anto ensihoidossa edellyttää asianmukaisen koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon omaavan lääkärin henkilökohtaista läsnäoloa. 

Ensihoitolääkärin määräyksestä sedaation voi hätätilapotilaalle antaa asianmukaisen koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon omaava ensihoitaja, mikäli potilas toisin toimien hyvin todennäköisesti menehtyisi.

Valviran kannanoton taustalla on anestesiologian professorien ja yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden ensihoidon ylilääkäreiden kesäkuussa 2013 esittämä vakava huoli siitä, että useat sairaanhoitopiirit harkitsevat anesteettien ja myös lihasrelaksanttien lisäämistä ensihoitajien lääkevalikoimaan. Professorit ja ylilääkärit katsovat, että järjestely on ristiriidassa viimeaikaisten tutkimustulosten ja ensihoitajien intubaatiossa onnistumiseen kriittisesti suhtautuvan kehityssuunnan kanssa.

Lääkärin osallistuminen pitää näkyä kirjallisena

Valvira muistuttaa, että sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelusta vastaavalla lääkärillä on ensisijainen seuranta- ja valvontavastuu ensihoidosta. Työnantaja on ainoa taho, jolla on mahdollisuus ohjeistaa, seurata ja arvioida ensihoidon toimintaa reaaliaikaisesti. 

Ensihoidon tapahtuma-ajankohtana potilasasiakirjoihin on tehtävä riittävän laajat ja tarkat merkinnät sekä potilaan että häntä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön oikeusturvan takia. Lääkärin osallistumisen ensihoitoon joko henkilökohtaisesti tai konsultoinnin perusteella pitää käydä ilmi potilasasiakirjoista. Erityisesti potilasasiakirjaan on tehtävä merkinnät lääkärin antamista määräyksistä ja hoito-ohjeista sekä potilaan hoidosta ja seurannasta.

Valvira toteaa myös, että kun hengityslaitepotilasta siirretään sairaalasta toiseen, saattamassa pitäisi pääsääntöisesti olla tehohoitotasoisten potilaiden hoitoon perehtynyt ja tarvittavien menetelmien käytön hallitseva lääkäri.

Toimintayksiköiden on myös valvottava ensihoidon lääkkeiden säilytystä, käyttöä ja kulutusta lääkkeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.