Valvira kerää palautetta vanhustenhuollon valvonnasta

Valvira on avannut sähköpostilaatikon, jonka kautta vanhukset ja heidän omaisensa voivat lähettää näkemyksiään ja toiveitaan vanhustenhuollon valvonnasta.

Uusi vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alussa. Vanhuspalvelujen tuottajat vastaavat ensisijaisesti itse siitä, että heidän tuottamansa palvelut ovat lainsäädännön ja lupaehtojen mukaisia. Palveluja valvovat myös kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on asettanut lain toimeenpanon tukemista, seurantaa ja arviointia varten hankkeen, jossa selvitetään, miten iäkkäiden ihmisten hoito ja hoiva toteutui ennen lain voimaantuloa, ja miten se toteutuu vuoden 2014 lopulla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. THL on kerännyt tiedot vanhustenhuollon tilanteesta tämän vuoden keväällä, ja seuraavan kerran tiedot kerätään ensi vuoden syksyllä, jotta nähdään, miten lain toimeenpano on alkanut vaikuttaa.

Valvira käyttää kevään kyselyn tuloksia apunaan valmistellessaan uutta vanhustenhuollon valvontaohjelmaa. Valvira on avannut myös sähköpostilaatikon, jonka kautta vanhukset ja heidän omaisensa voivat lähettää näkemyksiään ja toiveitaan vanhustenhuollon valvonnasta. Valvira toivoo saavansa kirjoituksista vinkkejä myös valvontaohjelmaa varten.

Valvira ei vastaa postilaatikkoon tulleisiin yksittäisiin kysymyksiin eikä ota kantaa yksittäisten vanhusten hoitoon tai hoivaan. Postilaatikon kautta ei myöskään voi tehdä kantelua tai ilmoitusta sosiaali- tai terveydenhuollon toiminnasta eikä ilmoittaa muitakaan asioita Valviran käsiteltäväksi.

Lähde: Valvira

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:

Vanhuspalvelulaki tänään voimaan