Vanhuksen aliravitsemustila merkki huonosta ennusteesta

Pelkkä paino ei riitä vanhuksilla ravitsemustilan arviointiin, sillä myös lihava vanhus voi olla aliravittu ja menettänyt lihaksistoaan.

Vanhusten ravitsemustilan arviointiin on alettu Suomessakin kiinnittää huomiota. Pelkkä paino ei riitä vanhuksilla ravitsemustilan arviointiin, sillä myös lihava vanhus voi olla aliravittu ja menettänyt lihaksistoaan (”fat-frail”).

Mini-Nutritional Assessment (MNA) on parhaiten validoituja vanhusten ravitsemustilan mittareita. Se ennustaa toiminnanvajeita, kuolleisuutta ja muistisairauden ilmaantumista.

The Journal of Nutrition Health and Aging -lehti teki vanhusten ravitsemuksen arvioinnista teemanumeron, jossa on useita mielenkiintoisia tutkimuksia.

Ranskalaisista päivystyspoliklinikalle hakeutuneista vanhuksista 29 % kärsi aliravitsemuksesta. MNA:n osoittamalla aliravitsemustilalla oli suurempi ennustearvo kuolleisuudelle kuin samanaikaisilla sairauksilla, toimintakyvyllä, kognitiolla tai masennuksella.

Sydämen vajaatoimintapotilailla MNA ennustaa sekä sairaalaan joutumista että kuolemanvaaraa. MNA:n mukainen aliravitsemustila kuusinkertaistaa vanhainkotien asukkaiden kuolleisuuden vuoden seurannassa.

MNA:n seulontatesti on helppo ja toteutettavissa muutamassa minuutissa potilasta tutkittaessa. Runsaasti energiaa sisältävän ruokavalion ja lisäravinteiden on voitu osoittaa parantavan ravitsemukseltaan vaarantuneiden vanhuspotilaiden ennustetta.

Kaisu Pitkälä
yleislääketieteen professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2013