Vanhuksen aliravitsemustila merkki huonosta ennusteesta

Vanhuksen aliravitsemustila merkki huonosta ennusteesta Kuva 1 / 1

Vanhusten ravitsemustilan arviointiin on alettu Suomessakin kiinnittää huomiota. Pelkkä paino ei riitä vanhuksilla ravitsemustilan arviointiin, sillä myös lihava vanhus voi olla aliravittu ja menettänyt lihaksistoaan (”fat-frail”).

Mini-Nutritional Assessment (MNA) on parhaiten validoituja vanhusten ravitsemustilan mittareita. Se ennustaa toiminnanvajeita, kuolleisuutta ja muistisairauden ilmaantumista.

The Journal of Nutrition Health and Aging -lehti teki vanhusten ravitsemuksen arvioinnista teemanumeron, jossa on useita mielenkiintoisia tutkimuksia.

Ranskalaisista päivystyspoliklinikalle hakeutuneista vanhuksista 29 % kärsi aliravitsemuksesta. MNA:n osoittamalla aliravitsemustilalla oli suurempi ennustearvo kuolleisuudelle kuin samanaikaisilla sairauksilla, toimintakyvyllä, kognitiolla tai masennuksella.

Sydämen vajaatoimintapotilailla MNA ennustaa sekä sairaalaan joutumista että kuolemanvaaraa. MNA:n mukainen aliravitsemustila kuusinkertaistaa vanhainkotien asukkaiden kuolleisuuden vuoden seurannassa.

MNA:n seulontatesti on helppo ja toteutettavissa muutamassa minuutissa potilasta tutkittaessa. Runsaasti energiaa sisältävän ruokavalion ja lisäravinteiden on voitu osoittaa parantavan ravitsemukseltaan vaarantuneiden vanhuspotilaiden ennustetta.

Kaisu Pitkälä
yleislääketieteen professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2013

Oletko jo lukenut nämä?