Ensimmäisen elinviikon ravitsemus näkyy ennenaikaisen kasvussa pitkään

Varhainen suolistomikrobisto ja syntymää ympäröivät altisteet vaikuttavat keskosen terveyteen .

Adobe/AOP

LL Henni Hiltunen tarkasteli väitöstutkimuksessaan ensimmäisen elinviikon ravitsemuksen vaikutusta pidempiaikaisiin kasvutuloksiin. Samalla arvioitiin keskoslapsen varhaisen suolistomikrobiston muodostumista ja siihen vaikuttavia perinataalisia tekijöitä sekä ulostesiirron vaikutusta kokeellisessa hiirimallissa.

Ensimmäisen elinviikon energiansaanti oli yhteydessä kasvutuloksiin korjattuun kahden vuoden ikään saakka erittäin ennenaikaisilla keskoslapsilla, kun potentiaaliset sekoittavat tekijät oli huomioitu. Havainto kannustaa kiinnittämään enemmän huomiota varhaiseen ravitsemukseen.

Tutkituilla suolistomikrobiston koostumus oli hyvin yksilöllinen, monimuotoinen sekä yksipuolinen verrattuna täysiaikaisesti syntyneiden lasten suolistomikrobistoon kahdessa eri tutkimuskohortissa. Syntymää ympäröivistä altisteista ainoastaan ennenaikaisen syntymän syy vaikutti suolistomikrobiston koostumukseen.

Kokeellisessa eläinmallissa erittäin ennenaikaisen keskosen ulosteensiirron saanut hiiri ilmensi tyypillistä epäsuotuisaa keskosen ilmiasua, johon kuuluvat kasvuhäiriö, tulehdusvaste sekä metaboliset muutokset. Tulos antoi viitettä varhaisen suolistomikrobiston sekä keskosen tyypillisten kliinisten ongelmien välisestä kausaalisesta suhteesta.

Onnistunut ravitsemushoito ja aikainen maitoravinto parantavat Hiltusen mukaan keskosen kasvuennustetta. Vuosittain noin 15 miljoonaa lasta syntyy ennen 37. raskausviikon täyttymistä.

LL Henni Hiltunen esittää väitöskirjansa ”Preterm infant growth – with a focus on early nutrition and initial gut microbiota” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 6.5.2022 klo 12. 

Maria Nummela

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.