Kohdun kaulakanavan lyhentymisestä johtuvia ennenaikaisia synnytyksiä voidaan vähentää

Tutkijat arvioivat 1 016 tutkimusta, joista lopulta 5 satunnaistettua ja kontrolloitua aineistoa jäi jatkoarviointiin.

Johtavat amerikkalaiset ja brittiläiset perinatologit eli synnytysten hoitoon erikoistuneet gynekologit puoltavat lujasti vaginaalista kaikukuvausta ja progesteronilääkitystä ennenaikaisen synnytyksen ehkäisyssä. Asia on ollut vuosia esillä, mutta puutteelliset, suppeat ja osin vinoutuneet tutkimukset ristiriitaisine tuloksineen ovat pitäneet yllä epätietoisuutta.

Tutkijat arvioivat 1 016 tutkimusta, joista lopulta 5 satunnaistettua ja kontrolloitua aineistoa jäi jatkoarviointiin. Meta-analyysi sisälsi tapauskohtaisen potilastiedoston arvioinnin, täytti laatukriteereiltään Cochrane-vaatimukset ja sisälsi näytön varmuuden arvioinnin. Lähtö­tilanteessa noin tuhannella raskaana olevalla havaittiin kaikukuvauksessa 21.–24. raskausviikolla kohdun kaula­kanavan olevan lyhentynyt 2,5 cm:n mittaiseksi tai lyhyemmäksi. Puolet heistä (n = 498) sai vaginaalisesti luonnollista progesteronia 90–200 mg:n päiväannoksina raskauden 34.–36. viikolle asti ja puolet (n = 476) oli satunnaistetusti verrokkeja. Monisikiöisiä raskauksia ei ollut mukana.

Hoitoryhmässä alle 33. raskausviikon synnytysten suhteellinen riski verrokkiryhmään nähden oli 0,62 (95 %:n LV 0,47–0,81). Myös alle 36-viikkoisten keskosten määrä oli merkitsevästi pienempi. Hoitoryhmän vastasyntyneet olivat merkitsevästi painavampia ja tarvitsivat vähemmän tehohoitoa. Erityisesti hengitysvaikeusoireyhtymää oli vähemmän. Perinataalikaudella kuoli 7 hoitoryhmän ja 15 verrokkiryhmän lasta (RR 0,44). Hoitoryhmän naisten lääkkeestä saamien sivuvaikutusten määrä oli pieni, eikä ryhmien välillä ollut eroja.

Ennenaikainen synnytys voi johtua monista seikoista, mutta kohdun kaulakanavan lyheneminen on keskeinen syy noin puolessa tapauksista. Tutkijat pitivät kohdunkaulan kaikukuvausseulontaa tärkeänä ja kustannuksiltaan edullisena keinona keltarauhashormonihoidosta hyötyvien riskipotilaiden tunnistamiseksi. Hoito relaksoi kohtu­lihasta ja vaikuttaa edullisesti synnytyskanavan tulehdusvälittäjäaineisiin. Sillä on myös antimikrobisia ominaisuuksia. Mikäli kohdunkaula on jo lähes täysin hävinnyt, hoidosta ei ole apua. 17-hydroksiprogesteroni, jota aikaisemmin lähes yksinomaan käytettiin tähän tarkoitukseen, on ilmeisesti tehoton, ja sen vuoksi nykyään tulee käyttää luonnollista progesteronia.

Lähde:

Romero R, Conde-Agudelo A, DaFonseca E, Nicolaides K. Vaginal progesterone for preventing preterm birth and adverse perinatal outcomes in singleton gestations with a short cervix: a meta-analysis of individual patient data. Am J Obstet Gynecol 2018;218:161–80.

Campbell S. Prevention of spontaneous preterm birth: universal cervical length assessment and vaginal progesterone in women with a short cervix: time for action! Pääkirjoitus. Am J Obstet Gynecol 2018;218:151–8.

Kirjoittaja:

Pertti Kirkinen

professori

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 10/2018.

Lue lisää jutun aiheesta