Vanhuksen hyperkolesterolemian hoito

Miten hoitaa kaikkein iäkkäimpiä sydän- ja verisuonitautipotilaita, kun näyttöä ei ole? Voittaako hyöty haitat?

Perinteisesti lääketutkimuksissa on suljettu pois kaikkein iäkkäimmät. Siten yli 80-vuotiaiden hyperkolesterolemian, eli veren normaalia suuremman kolesterolipitoisuuden hoidosta ei ole olemassa satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia. Tuskinpa niitä enää tuleekaan, sillä statiinihoito on käypää hoitoa, eikä ole eettisesti perusteltua hoitaa enää ketään lumeella.

Miten sitten hoitaa kaikkein iäkkäimpiä sydän- ja verisuonitautipotilaita, kun näyttöä ei ole? Voittaako hyöty haitat?

Tuoreessa katsauksessa suomalaistutkijat ottavat kantaa tähän ja pohtivat ikääntyneiden yksilöllisiä hoitovalintoja. Katsaukseen on otettu mukaan sekä seurantatutkimuksia että satunnaistetuista, kontrolloiduista tutkimuksista tehtyjä meta-analyyseja, joissa on ikä rajattu yli 65 vuoteen.

Kolesteroliparadoksi viittaa vanhuudessa tehtyihin (ja aloitettuihin) seurantatutkimuksiin, joissa vanhukset, joilla on matala kolesteroli, näyttävät pärjäävän huonommin kuin ne, joilla on korkea kolesteroli. ­Tämä monien biologisten parametrien heikkeneminen on ilmentymä haurastumiseen ja kroonisiin sairauksiin liittyvästä terminaalisesta heikkenemisestä: muutamia vuosia ennen kuolemaa vanhuksella laskevat kolesteroli, paino, ­maksa-arvot ja verenpaine.

Kun seurantatutkimuksissa vakioidaan vanhusten muut sairaudet, korkea kolesteroli näyttää lisäävän kuolemanvaaraa. Kolesteroliparadoksi kuitenkin putkahtaa uudelleen ja uudelleen esille tieteellisessä keskustelussa ja saa kliinikot hämmentymään siitä, kannattaako hyväkuntoisen hyvin iäkkään kolesterolin ­hoito.

Pitkittäistutkimukset osoittavat, että ateroskleroottista tautia ja mahdollisesti diabetesta sairastavat 80 vuotta täyttäneet hyötyvät statiinihoidosta. Statiinia ei tule lopettaa, mikäli verisuonitautia sairastava ikäihminen ohittaa 80 vuoden ikärajan ja hän on hyötynyt statiini­hoidosta.

Yli 75-vuotiailla statiinia aloitettaessa tulee ottaa huomioon biologinen ikä, haurastuminen, monilääkitys ja yhteisvaikutusten riskit, monisairaus, muistisairaus ja sen vaikeusaste. Hoitoa aloitettaessa kannattaa lisäksi muistaa, että hyvin iäkkäillä on jo elämänaikaista ”kolesterolikuormaa” suonissaan ja ­hyöty saattaa tästä syystä jäädä odotettua vaatimattomammaksi.

Lisääkö statiinihoito haurastumista ja lihaskatoa? Pitkittäistutkimuksissa statiini ei ole lisännyt toiminnanvajeiden riskiä, useimmissa tutkimuksissa vaikutus on ollut neutraali ja parissa toimintakyky on säilynyt statiinin käyttäjillä ­paremmin kuin ei-käyttäjillä. Mikäli kolesterolia halutaan laskea, statiinihoito on todennäköisesti turvallisempi kuin ruokavaliohoito. Ikääntynyt altistuu aliravitsemukselle ja lihaskadolle vähärasvaisella ja punaista lihaa välttävällä ruokavaliolla.

Milloin statiinihoito sitten lopetetaan? Tällaisia tilanteita voivat olla lääkkeiden yhteisvaikutukset, maksaentsyymien tason nousu tai vaikea-asteinen haurastuminen. Kuoleman lähestyessä statiini voidaan lopettaa, kuten muutkin hoidot, jotka eivät ylläpidä elämänlaatua.

Esimerkkitilanteita ovat parantumaton syöpä, vaikea sydämen vajaatoiminta tai loppuvaiheessa oleva Alzheimerin tauti. Kuitenkaan esimerkiksi tuore muisti­sairausdiagnoosi tai ympärivuorokautiseen laitoshoitoon siirtyminen eivät välttämättä ole tällaisia tilanteita.

Lähde:
Strandberg TE ym. Evaluation and treatment of older patients with hypercholesterolemia. A clinical review. JAMA 2014;312:1–9.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Panthermedia