Vanhuspalvelujen parantamiseksi uusi laatusuositus

Vanhuspalvelujen parantamiseksi uusi laatusuositus Kuva 1 / 1

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Suomen Kuntaliitto ovat uudistaneet laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua.

Uudistunut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi julkistettiin 17. heinäkuuta SuomiAreena-tapahtumassa Porissa.

Laatusuosituksessa on STM:n mukaan hyödynnetty uusin tutkimustieto ja otettu huomioon yhteiskunnan muutokset. Tavoitteena on tukea kuntia väestörakenteen muutoksessa ja vanhuspalvelulain toimeenpanossa. Uusi laki tuli voimaan heinäkuun alussa.

STM ja Kuntaliitto pitävät tärkeänä, että kunnat varautuvat kaikessa toiminnassaan ikärakenteen muutoksiin ja turvaavat laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut iäkkäille. Laatusuositus tukee tässä tehtävässä kuntapäättäjiä. Se on tarkoitettu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön.

Laatusuositus tarkastelee ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn lisäksi osallisuutta, asumista, palveluja sekä hoiva- ja hoitopalvelujen henkilöstöä ja johtamista. Näistä esitetään suosituksia ja tavoitteita, joiden toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä.

Lähde: STM

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Vanhuspalvelulaki tänään voimaan
Valvira kerää palautetta vanhustenhuollon valvonnasta
Tutkimus: vanhusten avuntarpeen lisääntymiseen varauduttava
Yli 90-vuotiaat aiempaa vireämpiä
Sote-uudistuksen pelätään heikentävän palveluita

Oletko jo lukenut nämä?