Vapaa PSA paljastaa eturauhassyövän usein ennen kuin kokonais-PSA

Eturauhassyövistä lähes kolme neljästä oli todettavissa vapaan PSA:n osuuden perusteella jo ennen kuin kokonais-PSA oli positiivinen.

Yli 12 vuotta kestäneen teksasilaisessa seulontatutkimuksessa eturauhas­syöpään sairastuneilla miehillä vapaan PSA:n prosenttiosuus oli pienempi ja se pieneni nopeammin kuin kahden ­vertailuryhmän miehillä, joilla syöpää ei todettu. Eturauhassyövistä lähes kolme neljästä oli todettavissa vapaan PSA:n osuuden perusteella jo ennen kuin kokonais-PSA oli positiivinen.

Tutkittavat koostuivat kolmesta miesryhmästä: 1 625 miehen eturauhasesta ei ollut syytä ottaa näytteitä, 497:ltä näytteet otettiin kerran tai ­useammin ilman karsinoomalöydöstä ja 61 miehellä todettiin prostatakarsinooma. Tutkimuksen kestäessä vapaan ja kokonais-PSA:n määrityksiä tehtiin kaikkiaan 6 982. Vertailun vuoksi vapaan PSA:n osuuden merkitys testattiin kahdella eri kynnysarvolla, alle 25 % ja konservatiivisemmalla alle 15 %.

Eturauhassyöpädiagnoosin saaneista 71 %:lla tauti oli todettavissa ennen kokonais-PSA:n muuttumista positiiviseksi vapaan PSA:n alittaessa kynnys­arvon 25 %, ja vastaava tilanne oli 34 %:lla kynnysarvon ollessa 15 %. Biopsoiduista miehistä, joiden kokonais-PSA oli yli 4 µg/l mutta joilta ei löytynyt karsinoomaa, 32 %:lla vapaan PSA:n kynnysarvo 25 % ei alittunut ja koepalat olisi sen perusteella voinut jättää ­ottamatta; kynnysarvon ollessa ­pienempi osuus oli 66 %.

Vapaan PSA:n lukema vaihteli ­kynnysarvon < 25 % (< 15 %) molemmin puolin 38 %:lla (78 %) miehistä, joita ei kertaakaan biopsoitu, 42 %:lla (21 %) miehistä, joiden biopsiatulos oli nega­tiivinen, ja 11 % (26 %) niistä, joilta syöpä löytyi.

Tutkimuksen sanoma on selvä: ­PSA-tutkimukseen kannattaa liittää vapaan PSA:n osuuden määritys sekä potilaiden säästämiseksi turhilta ­biopsioilta että syöpätapausten ­varhaisemmaksi toteamiseksi. Lähelle kynnysarvoja sijoittuvat ­kummankin PSA:n lukemat on ennen jatkotoimen­piteitä syytä kontrolloida uudella ­mittauksella, koska potilaan arvoissa 
on usein vaihtelua. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että potilasryhmät poikkesivat toisistaan iän, etnisen taustan, sukuanamneesin, PSA:n, vapaan PSA:n, eturauhasen poikkeavan tuseeraus­löydöksen ja PSA-arvon ­nousunopeuden suhteen.

Lähde: Ankerst DP, Gelfond J, Goros M ym. Serial percent-free PSA in combination with PSA for population-based early detection of prostate cancer. J Urol 2016.

Kirjoittaja:
Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva: Fotolia