Varenikliini on turvallinen ja tehokkain tupakasta vieroitukseen

Tutkimus poistaa epäilyt varenikliinin psykiatrisista haitoista.

Varenikliinin käyttöön on aiemmin liitetty epäilyjä psykiatrisista haittavaikutuksista. Tämän takia Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ja Euroopan lääkevirasto EMA edellyttivät, että asiaa pitää selvittää kaikilla tupakasta vieroituksen ensilinjan lääkkeillä. Tutkimus osoitti, että varenikliinia käytettäessä psykiatristen haittojen esiintyvyys on samaa luokkaa kuin lumelääkkeen käyttäjillä.

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin varenikliinia, bupropionia, nikotiinikorvaushoitoa (laastari) ja lumetta. Tutkimuksen kesto oli 24 viikkoa (lääkehoidon 12 viikkoa) ja siihen osallistui yli 8 000 potilasta, joista puolella oli psykiatrinen häiriö ja puolella ei. FDA ja EMA sekä Pfizer ja GSK osallistuivat tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tärkein tulos oli se, että varenikliini ei lisännyt psykiatrisia haittoja. Muilla kuin psykiatrisilla potilailla psykiatristen haittojen esiintyvyys oli varenikliini­ryhmässä 1,3 %, bupropioniryhmässä 2,2 %, nikotiinikorvaushoitoryhmässä 2,5 % ja lumeryhmässä 2,4 %. Psykiatrisilla potilailla luvut olivat vastaavasti 6,5 %, 6,7 %, 5,2 % ja 4,9 %.

Tutkimuksessa saatiin näyttöä myös eri lääkkeiden tehosta hyvässä suoran vertailun tutkimusasetelmassa. Tupakoinnin lopettamisluvut olivat vareni­kliiniryhmässä 33,5 %, bupropioniryhmässä 22,6 %, nikotiinikorvaushoitoryhmässä 23,4 % sekä lumeryhmässä 12,5 %. Tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys oli varenikliinin käyttäjillä noin 1,7-kertainen bupropionia ja nikotiini­korvaushoitoa käyttäneisiin verrattuna.

Tutkimus poistaa epäilyt varenikliinin psykiatrisista haitoista ja selkeyttää varenikliinin käyttöä psykiatristen potilaiden tupakasta vieroituksessa. Lisäksi se osoittautui tehokkaimmaksi lääkkeeksi tupakasta vieroitukseen. Jos potilas on kiinnostunut tupakoinnin lopettamisesta ja hänellä on nikotiini­riippuvuus, kannattaa tupakasta ­vieroitus tehdä tehokkaimmalla keinolla.

Lähde:
Anthenelli RM, Benowitz NL, West R ym. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet, verkossa ensin 22.4.2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30272-0

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 19/2016.