Varhainen raskausmyrkytys ennakoi naisen myöhempiä sydän- ja verisuonisairauksia

Käsitys varhaisen raskausmyrkytyksen merkityksestä naisen myöhemmän terveyden häiriöiden ennakoijana vahvistuu. Erityisesti varhainen pre-eklampsia liittyi sydän- ja verisuonitautikuolleisuusriskin lisääntymiseen.

Käsitys varhaisen raskausmyrkytyksen merkityksestä naisen myöhemmän terveyden häiriöiden ennakoijana vahvistui, kun analysoitiin yli 800 000 norjalaisen naisen ras­kauksia ja näiden naisten kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin. Naiset olivat synnyttäneet ensimmäisen lapsensa 1967–2002. Vuoden 2009 loppuun mennessä heistä oli menehtynyt noin 23 000, sydän- ja verisuonisairauksiin noin 4 000. Ensimmäistä raskautta komplisoinut pre-eklampsia oli ollut 35 000 naisella.

Erityisesti varhainen pre-eklampsia liittyi sydän- ja verisuonitautikuolleisuusriskin lisääntymiseen (OR 3,7; 95 %:n LV 2,7–4,8). Mikäli naisella oli vain yksi synnytys ja raskauden aikana varhainen raskausmyrkytys, kuolleisuusriski oli peräti 9,4-kertainen verrattuna naisiin, jotka eivät olleet sairastaneet raskausmyrkytystä. Toisaalta myöhemmät raskaudet pienensivät pre-eklampsiaan liittyvää myöhempää kuolleisuutta.

Tutkittu aineisto oli suuri ja ilmeisesti rekisteripohjainen seuranta oli varsin luotettavaa, joskin sekoittavia tekijöitä oli arvioitu suppeahkosti. Naisen aikaisempi verenpainetauti ei vaikuttanut pre-­eklampsian jälkeiseen kuolleisuuteen, diabetes sen sijaan jonkin verran.

Raskauden aikana pre-eklampsian oirein ilmenevä endoteelin häiriö lienee yksi keskeinen taustatekijä näille havainnoille. Vakavista terveysongelmista ­kärsivä nainen saattaa rajoittaa lapsi­lukuaan, jolloin tilastolliset kuolevuus­erot entisestään kasvavat muihin naisiin verrattuna. Vaikea ja varhainen pre-eklampsia on aihe naisen myöhemmän terveyden ja erityisesti sydän- ja veri­suonitilanteen seuraamiseen. Asia on jo aiemminkin ollut tiedossa, mm. suomalaisten tutkimusten ansiosta.
Skjaerven R, Wilcox A, Klungsöyr K ym. Cardiovascular mortality after pre-eclampsia in one child mothers: prospective, population based cohort study. BMJ 2012;345:e7677.

Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/13.