Varttuneiden terveys kehittyi parhaiten

Keski-ikäiset ja etenkin eläkeikäiset suomalaiset voivat aiempaa paremmin. Sen sijaan 30–44-vuotiaiden terveys ja hyvinvointi eivät ole kohentuneet juuri lainkaan, osoittaa Terveys 2011 -tutkimus.

Yli 30-vuotiaiden suomalaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi näyttävät monelta osin kohentuneen vuodesta 2000, osoittaa Terveys 2011 -tutkimus.

Suotuisat muutokset ovat kuitenkin keskittyneet varttuneempiin ikäryhmiin. Tutkimuksen nuorimmassa eli 30–44-vuotiaiden ikäryhmässä myönteiset muutokset olivat usein vähäisempiä tai niitä ei havaittu lainkaan.

Koettu terveys parani ja pitkäaikaissairaiden osuus pieneni. Monet kansansairaudet vähenivät. Kehitys oli myönteistä esimerkiksi verenkiertoelinten sairauksien sekä psyykkisen kuormittuneisuuden, alkoholihäiriöiden ja työuupumuksen yleisyydessä.

Silti verenkiertoelinten sairaudet ovat yhä erittäin yleisiä eläkeikäisillä, ja työuupumuksen merkkejä on noin joka neljännellä työssäkäyvällä.

Masennuksen ja astman yleisyydessä ei näytä tapahtuneen muutoksia. Tuki- ja liikuntaelinten oireet yleistyivät varsinkin nuorimmissa ikäryhmissä.

Liikunnan harrastaminen väheni

Keuhkoputkien ahtauma yleistyi naisilla ja diabetes sekä miehillä että naisilla, vaikka väestön keskimääräinen glukoositaso hieman pieneni. Tutkijoiden mukaan diabeteksen yleistyminen johtunee pääosin diabeteksen määritelmän muuttumisesta ja entistä aktiivisemmasta hoidosta.

Väestön liikkumiskyky, kognitiivinen toimintakyky, työkyky ja iäkkäiden suoriutuminen arkitoimista paranivat.

Joissakin ravintotottumuksissa havaittiin epäedullisia muutoksia. Ruisleivän kulutus väheni 25 prosenttia, ja voin tai voi-kasviöljylevitteen käyttö yleistyi 20–30 prosenttia.

Myös liikunnan harrastaminen väheni.

Keski-ikäisten ja iäkkäiden verenpainetaso ja veren rasva-arvot kohenivat edelleen. Alle 45-vuotiailla myönteinen kehitys sen sijaan näyttää hidastuneen tai pysähtyneen.

Lihavuus ei näytä yleistyneen. Silti naisista vain 30 % ja miehistä 40 % on normaalipainoisia.

Alueelliset ja varsinkin koulutusryhmien väliset terveyserot olivat edelleen suuria.

Terveys 2011 -tutkimus on joka kymmenes vuosi toteutettava väestötutkimus, joka sisältää laajan terveystarkastuksen, haastattelun ja useita kyselyjä. Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.