Verenpaineen kotimittaus tutuksi

Potilaan Lääkärilehden video neuvoo, miten verenpainetta pitäisi mitata.

Kun lääkäri on ensimmäisen kerran todennut potilaan verenpaineen olevan koholla, potilaan kannattaa harkita kotikäyttöisen mittarin hankkimista. Pelkkä hankkiminen ei kuitenkaan riitä. Mittaria pitää myös osata käyttää oikein ja siitä saadut arvot merkitä talteen.

Katso Potilaan Lääkärilehden video verenpaineesta ja paina muistilistan tiedot mieleesi. Käypä hoito -suosituksesta löytyy lisää informaatiota kiinnostuneille.

Verenpaineen mittaajan muistilista

➤ Laite pitäisi huoltaa säännöllisesti ja kalibroida joka toinen vuosi.

➤ Mansettiosia on erikokoisia. Pyydä myyjältä apua sopivan koon löytämisessä.

➤ Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana pitää välttää raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisten juomien nauttimista.

➤ Mittaus aloitetaan, kun tutkittava on istunut mittauspaikalla viisi minuuttia mansetti olkavarteen kiinnitettynä.

➤ Kyynärvartta voidaan tukea mittauksen ajaksi esimerkiksi kirjan avulla siten, että mansetin alareuna on sydämen kärjen eli neljännen kylkiluuvälin tasolla.

➤ Mittaus tehdään vähintään kaksi kertaa.

➤ Molemmat saadut arvot kirjataan verenpainekorttiin.

➤ Varmista lääkäriltäsi, mistä kädestä sinun tulee mitata paine. Oikeasta olkavarresta mitattu verenpaine on keskimäärin 0–2/0–1 mmHg suurempi kuin vasemmasta mitattu.

Lue myös kommentti "Verenpainetta voi hoitaa kätevämminkin".

Lähde:
Käypä hoito -suositus

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Video:
Potilaan Lääkärilehti