Verenpaineen omahoidolla parempiin tuloksiin

Potilaat koulutettiin seuraamaan omaa verenpainettaan ja lisäämään lääkkeitään ennalta määritellyllä ohjelmalla.

Omahoito (self-management) parantaa monissa sairauksissa hoidon tuloksellisuutta. Kun potilas pääsee esimerkiksi astmassa tai sydämen vajaatoiminnassa itse seuraamaan oireitaan ja titraamaan lääkkeitään vastaavasti, voidaan vähentää terveyspalveluiden käyttöä, sairaalahoidon tarvetta ja sairauden pahenemisvaiheita.

Britanniassa selvitettiin 522:lla korkean riskin potilaalla (aiempi aivohalvaus, sepelvaltimotauti, diabetes, krooninen munuaistauti) satunnaistetussa ja kontrolloidussa asetelmassa, voidaanko veren­paineen itseseurannalla ja omalla lääketitrauksella parantaa verenpaineen hoidon tuloksia perusterveydenhuollossa. Interventioryhmän potilaat koulutettiin seuraamaan omaa verenpainettaan ja lisäämään lääkkeitään ennalta määritellyllä ohjelmalla.

Verenpaineen hoidossa tavoiteltiin varsin kunnianhimoisesti arvoja < 120/75 mmHg. Lähtötilanteessa verenpaine oli molemmissa ryhmissä noin 143/80 mmHg. Vuoden seurannassa interventioryhmän verenpaine oli keskimäärin laskenut 128/74 mmHg:iin, kun se verrokkiryhmässä oli 138/76 mmHg. Seurannasta hävisi 19 % tutkittavista, joiden arvojen imputointi ei muuttanut tuloksia. Tulos saavutettiin ilman eroja haittatapahtumissa interventiopotilaiden ja verrokkien välillä. Tulokset olivat samoja riippumatta iästä, sukupuolesta, lähtötilanteen verenpaineesta tai perussairaudesta.

Tutkimuksessa ei selvitetty kovia pääte­tapahtumia eikä potilaiden hyvinvointia. JAMA:n pääkirjoituksessa kuitenkin kehutaan innostuneesti tuloksia ja intervention potilaskeskeisyyttä. Se tuo esiin myös Suomen hoitokäytäntöjä; meillä suurella osalla potilaista on jo oma veren­painemittari kotona ja vastaavan hoidon soveltaminen olisi helposti mahdollista.

Lähde:
McManus RJ ym. Effect of self-monitoring and medication self-titration on systolic blood pressure in hypertensive patients at high risk of cardiovascular disease. JAMA 2014;312:799–808.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 45/2014

Katso myös Potilaan Lääkärilehden video: Verenpaineen kotimittaus tutuksi