Verinäyte kertoo riskistä sairastua vakavaan infektiotautiin

Tutkijat havaitsivat, että GlycA-merkkiaineen tasot ennustivat vakavia sairaalahoitoa vaativia tai jopa kuolemaan johtaneita tulehdustauteja, kuten influenssaa, keuhkokuumetta ja verenmyrkytystä.

Suomalaistutkijat ovat yhteistyössä australialaisryhmän kanssa pystyneet liittämään vuonna 2014 löytämänsä kuolleisuutta ennustavan merkkiaineen krooniseen tulehdukseen. He havaitsivat, että kroonisen tulehduksen taustalla on kehon oman puolustusjärjestelmän osa.

Merkkiaineet ovat veri- tai kudosnäytteestä määritettäviä biologisia aineita. Näitä merkkiaineita löytyy yleensä jokaiselta, mutta niiden määrä elimistössä vaihtelee.

Uudessa tutkimuksessa mitattiin ja verrattiin kuolemaa ennustavan merkkiaineen, glykoproteiinien asetylaation (GlycA), ja yli neljänkymmenen erilaisen solujen viestiaineen määrä verenkierrossa. Tutkijat havaitsivat, että GlycA kertoo matala-asteisen kroonisen tulehduksen tasosta.

Seuraavaksi tutkijat vertasivat geenien aktiivisuuden yhteyttä GlycA:han ja havaitsivat, että 27 geenin joukko oli yhteydessä GlycA-merkkiaineeseen. Nämä 27 geeniä vastaavat osaltaan kehon puolustautumisesta viruksia ja bakteereja vastaan,

Havaittuaan GlycA:n yhteyden immuunivasteeseen tutkijat halusivat selvittää, liittyykö GlycA tulevien infektiotautien riskiin? He havaitsivat, että yli 7 000 suomalaisen vapaaehtoisen aineistossa GlycA-merkkiaineen tasot ennustivat vakavia sairaalahoitoa vaativia tai jopa kuolemaan johtaneita tulehdustauteja, kuten influenssaa, keuhkokuumetta ja verenmyrkytystä, 14 vuoden seurannan aikana.

Tutkijoiden mukaan erityisen mielenkiintoisen löydöksestä tekee se, että tämä merkkiaine ja krooninen tulehdus yhdistyvät perusterveen työikäisen väestön tulehdustautiriskiin. Aiemmin on ajateltu, että infektiotautien sairastumisriskiä ei terveestä väestöstä pystyttäisi ennakoimaan.

Tutkimuksessa käytettiin yli 10 000 suomalaisen vapaaehtoisen antamia näytteitä. Tutkimus tehtiin Oulun yliopiston, Melbournen yliopiston, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Itä-Suomen ja Turun yliopistojen yhteistyönä.

Lähde:
Oulun yliopisto
The biomarker GlycA is associated with chronic inflammation and predicts long-term risk of severe infection

Kuva:
Panthermedia