Virtsatesti parantaa eturauhassyövän diagnostiikkaa

Tutkijoiden mukaan kliinisessä käytössä uusi testi olisi säästänyt neljänneksen miehistä turhilta biopsioilta.

Eturauhassyöpään yhteydessä olevat geneettiset muutokset osoittava kokeellinen virtsatesti havaitsi 92 prosenttia aggressiivisista eturauhassyövistä miehillä, joiden PSA-arvot olivat suurentuneet, toteaa JAMA Oncologyn verkkosivuilla julkaistu tutkimus.

Sen lisäksi testi ennusti aggressiivisia syöpiä 66 prosentilla miehistä, joilla oli eturauhasbiopsiatulosten mukaan hyvin erilaistunut syöpä tai ei syöpää. Tutkijat huomauttavat, että kliinisessä käytössä uusi testi olisi säästänyt neljänneksen miehistä turhilta biopsioilta.

– Testi näyttäisi pystyvän erottelemaan aggressiivisia syöpiä ei-aggressiivisista varsin luotettavasti ja tarjoaa siten merkittävän keinon välttää turhia koepalojen ottoja ja niiden myötä vääjäämättä löytyviä “kilttejä” syöpiä, joita ei tarvitsisi löytää eikä hoitaa, toteaa kirurgian professori Teuvo Tammela Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa vastaavaan pyritään myös muilla menetelmillä kuten magneettikuvauksilla, joita suositellaan jopa ennen koepalojen ottoa samaan tapaan kuin tässä tutkimuksessa tekemällä eksosomitesti ennen päätöstä biopsiasta.

Tutkijat määrittivät ensin 255 miehen tulosten perusteella raja-arvon 15,6, jonka perusteella löydettiin yli 90 prosenttia niistä miehistä, joilla oli aggressiivinen syöpä. Sitten he arvioivat, kuinka hyvin testi toimi muilla 519 miehellä määritettyä raja-arvoa käytettäessä. Yli 15,6:n oleva arvo määriteltiin ennustamaan aggressiivista syöpää (Gleason score ≥ 7) ja arvo 15,6 tai alle ennustamaan hyväennusteista syöpää tai ei lainkaan syöpää.

– Jos testi ei olisi kovin kallis, sitä voitaisiin käyttää myös eturauhassyövän seulonnassa. Se sopisi seulonnassa ainakin PSA:n perusteella seulontapositiivisten miesten jatkotestiksi. Ihanteellista olisi, jos se olisi jo heti osa seulontapakettia, jolloin selvittäisiin yhdellä näytteenottokerralla, kertoo Tammela.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia